Tal van dilemma’s spelen in en rond dit akkoord een rol:
* De positie van Tata Steel IJmuiden binnen Tata Steel Europa en wereldwijd;
* Behoud van werkgelegenheid en meer financiële uitgaven voor reductie van de huidige uitstoot van zo'n 12,5 miljoen ton CO2 uitstoot per jaar;
* Werkgelegenheid en een economisch belang voor een regio van een industrietak die veel meer uitstoot dan CO2 alleen.

Na het sluiten van het akkoord stelde de vakbondsbestuurder vraagtekens bij de proefopstelling Hisarna dat beoogt minder CO2 uit te stoten dan de huidige productieprocessen.

Het belooft thematisch dus een interessante avond te worden. Na afloop van de inleiding is er gelegenheid tot vragen en voor discussie.

In de Grote Kerk met plaats voor velen worden coronamaatregelen in acht genomen.

De lezing start om 20.30 uur in de Grote Kerk Kerkstraat 37a Beverwijk.
De inloop is om 20.15 uur.
Opgave vooraf is verplicht via marjanbras@gmail.com (secretaris van het bestuur).
Gevraagd wordt om naam en telefoonnummer op te geven.
De nieuwste richtlijn is dat er slechts vijftig personen op een locatie aanwezig mogen zijn in de regio Kennemerland.  Na opgave volgt er dus een bevestiging.