Co den Hartog

Raadslid

Ik ben Co den Hartog, 54 jaar en woonachtig in de Broekpolder. In dagelijks leven ben ik Innovatie Manager Duurzaamheid/Circulaire Economie bij Liander. Na een carrière met managementfuncties, geef ik nu inhoudelijke sturing aan de ambitie om in 2023 een energie neutrale netbeheerder te worden.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het besturen van Beverwijk waarbij het algemeen belang belangrijker is dan de (commerciële) belangen van enkelen.
Een Beverwijk waar besluiten worden genomen op basis van feiten en niet op basis van meningen. En waar maximaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis, kunde en ervaring die aanwezig is bij onze inwoners.

Beverwijk staat voor een grote uitdaging, het akkoord van Parijs vraagt ook van Beverwijk een omslag naar een duurzame economie. Door hier initiatief te nemen zal niet alleen de leefkwaliteit (luchtvervuiling, geluidsoverlast) maar ontstaan er ook kansen voor het Beverwijkse bedrijfsleven. Nieuwe werkgelegenheid in combinatie met een gezondere en plezierige woonklimaat, daar zet ik mij graag voor in.
 
Bovenstaande sluit naadloos aan bij de principes van GroenLinks, daarom zet ik mij ook graag in voor deze Partij. Als Broekpolder bewoner, van het eerste uur, vindt ik het belangrijk dat inwoners van deze wijk zelf zijn vertegenwoordigd in de Raad of een aanspreekpunt punt hebben in hun wijk.