De 10e Groene Lintjesregen

Op zaterag 3 juni hebben GroenLinks Heemskerk en Beverwijk voor de 10e keer de “groene lintjes” uitgereikt.

Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk of Beverwijk.

Deze 10e uitreiking had ook nog een speciaal tintje vanwege de uitreiking van het Groene Superlintje.

Rond 14.00 uur verzamelden de genomineerden en andere belangstellenden zich bij Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein in Beverwijk, waar dit jaar de uitreiking plaatsvond.
Na een inleidend woord van Carolina van der Aa werd er gestart met de uitreiking. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt door GroenLinks 2e Kamerlid Suzanne Kröger. Suzanne benadrukte dat het echt 4 toppers waren die een groen kleinood zouden krijgen.

Het eerste groene lintje was dit jaar voor Coby Olijnsma. Zij is initiator van het Repair Café in Beverwijk en mede actief binnen het platform Beverwijk Duurzaam.
Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen. Hiertoe weet zij eens per maand vele vrijwilligers in Paviljoen Westerhout samen te brengen om kapotte spullen te repareren. Deze spullen worden niet weggegooid maar weer bruikbaar gemaakt. Een enorm gedreven vrouw die mensen met elkaar in contact brengt voor het duurzaam gebruik van materialen.
Niet alleen is zij actief bij het Repaircafé maar zij is ook actief binnen het platform “Beverwijk Duurzaam”. Door haar enthousiasme weet zij dit platform met mensen met duurzame ideeën samen te brengen. Dit alles vinden wij een dikke pluim waard, een groen lintje dus.

Sjoerd Laarhoven kreeg als 2e het groene kleinood. Zijn persoonlijk doel is om milieuvervuiling en klimaatverandering te reduceren door het water in en nabij het zeehavengebied van IJmuiden te filteren. En vervolgens iets te doen met aanwezige reststromen om zo duurzame bewustwording in de regio IJmond bij organisaties, bewoners en recreanten te vergroten. Samen met nog twee andere enthousiaste mensen heeft hij de Zee Boerderij IJmond opgericht!

Stichting Zee Boerderij IJmond zet zich in voor een schonere haven en kust door onderzoek te doen naar de filterende werking van zeewierkweek. Wanneer het zeewier geoogst wordt betekent dit niet het einde van zijn duurzame loopbaan. Naast dat het een hele goede biofilter is heeft zeewier nog veel meer eigenschappen. Zo zit er bijvoorbeeld een bindmiddel in zeewier. Dit kan als grondstof dienen voor bioplastics of duurzame verf. Maar ook de pigmenten uit zeewier en de overige biomassa kunnen uitstekend dienen als grondstof van "groene" producten. Dit alles bij elkaar is in onze ogen een groene onderscheiding waard.

Michelle Koolen was de derde in de rij. Michelle richt zich met Groene Koolen Duurzaamheidsadvies op het verduurzamen van de dienstverlenende sector middels het uitgeven van het Green Key duurzaamheidskeurmerk. Hiernaast is zij een van de vaste krachten van De Groene Wijkers. In 2017 is ‘De Groene Wijkers’ opgericht, een energiecoöperatie voor en door bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hierbij is ook aandacht voor mensen met een smalle beurs. Speciaal daarvoor is de Energiebespaarbox ontwikkeld.

Michelle Koolen is zoals ze zelf zegt een duurzaamheidsenthousiast. Zij vindt duurzaamheid het beste dat er is, omdat het de wereld zo veel mooier kan maken! Zij ziet het als haar taak om ideeën te verspreiden. Zij is fulltime op zoek naar mensen die haar duurzame ideeën graag toe willen passen. Tijdens haar studie is zij begonnen met Groene Koolen Duurzaamheidsadvies. De missie is om duurzaamheid een belangrijk onderdeel te maken van de maatschappij. Bij haar kun je terecht met al je duurzaamheidsvragen. Zij heeft hiermee dus echt een groen lintje verdiend.

Dit jaar is zoals bekend de 10e keer. En daarom reikten we special hiervoor een Groen Superlintje uit. Dit lintje ging naar Nico Brantjes, die dat dubbel en dwars verdient. Nico is 36 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Heemskerk. Hij was hoofd Groenvoorziening. In die functie heeft hij een bepalende stempel gedrukt op de ontwikkeling van Heemskerk tot de prachtige groene gemeente die het nu is. ‘Heemskerk groen in de IJmond’
Zijn beleid heeft er toe bijgedragen dat we in Heemskerk een chemisch vrij groenbeheer kennen. Hij heeft zich ook altijd ingezet tegen de verharding van tuinen. Hij vindt dat groot- en kleinschalig het water zoveel mogelijk dichtbij moet worden opgevangen. De tuin moet als spons dienen en betegeling van tuinen werkt dit tegen. Na zijn pensionering houdt hij zich veel bezig met projecten, promotie en acties. Op groengebied adviseert hij zowel particulieren als actiegroepen. Zoals o.a. het actiecomité ’Behoud beuken Marquettelaan’ en de Groei en Bloei afdeling Midden Kennemerland.
Hij organiseert acties op groengebied in de regio, zoals het planten van bomen bij bijzondere gebeurtenissen of herdenkingen zoals een herinneringsboom geplant, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de MH17-vliegtuigramp.

Naast dit alles adviseert hij, promoot, geeft advies en presentaties en workshops, waarbij groen en milieu een rol spelen. Kortom Nico Brantjes verdient het Superlintje dubbel en dwars.

De GroenLinks-afdelingen Heemskerk en Beverwijk hebben met de uitreiking van de Groene Lintjes de onderwerpen duurzaamheid, groen, natuur en milieu wederom op een positieve manier in het nieuws gebracht. Het blijft nodig om mensen bewust te maken om zuinig met ons klimaat om te gaan. Meer dan ooit. Zeker als figuren als Donald Trump het klimaatakkoord gaan opzeggen.
Dus in 2018 gaan we zeker voor de 11e editie. En Suzanne Kröger zal dan ook weer de lintjes uitreiken.