Vacature lijsttrekker GroenLinks Gemeenteraadverkiezingen 2018

Vanaf heden is de vacature Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Beverwijk opengesteld.  Iedereen die lid is van GroenLinks kan hierop solliciteren. Heb je belangstelling en denk je geschikt te zijn, stuur dan voor 14 mei een gemotiveerde reactie, incl. CV aan de kandidaten commissie.

De reactie kan je sturen per mail aan Kandidatencommissie@groenlinksbeverwijk.nl

Nadat de commissie op basis hiervan een eerste selectie heeft gedaan, volgt eind mei/begin juni een gesprek met de kandidatencommissie. Een integriteitstoetsing maakt deel uit van de selectieprocedure.

 

Het functieprofiel kan je hieronder lezen. 

De eisen die wij stellen aan de lijsttrekker zijn aanvullend op de eisen die wij stellen aan de raadsleden.

Daarom zijn beide functieprofielen opgenomen.

Profiel Raadslid van GroenLinks in Beverwijk

Het spreekt vanzelf dat je lid bent van GroenLinks en met overtuiging het gedachtegoed en de cultuur van samenleven, waar GroenLinks voor staat, in opvattingen, houding en gedrag wilt uitdragen. Je bent je er van bewust dat er aan een functie als raadslid integriteitsrisico's verbonden zijn, die van je vragen dat je altijd transparant en integer handelt.

Daarnaast heb je hart voor het publieke domein, ben je creatief, baseer je je meningen op onderzoek en nadenken, heb je lef, durf je te vertrouwen, zijn vrijheid, onafhankelijkheid en intuïtie voor jou belangrijke waarden, waarbij humor en plezier aansprekende elementen zijn van je uitnodigende uitstraling.

Je onderschrijft het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks Beverwijk. Als daar punten in staan waar je moeite mee hebt, meld je dat vóór het samenstellen van de kandidatenlijst aan de Ledenvergadering.

Je staat midden in de samenleving, hebt een netwerk in Beverwijk/Wijk aan Zee en de regio, kan goed luisteren naar wat mensen in deze stad beweegt en dat ook politiek vertalen.

Je bent in staat om de onderwerpen op de raadsagenda GroenLinks te kleuren en ook zelf voor GroenLinks belangrijke thema’s op de agenda te zetten.

Je kunt je gedachten helder, overtuigend en innemend onder woorden brengen, aangepast aan de doelgroep en zowel mondeling als schriftelijk. 
Je communiceert regelmatig helder en krachtig met mensen en groepen uit de regio (persoonlijk, website, nieuwsbrieven, sociale media enz.). Ook lever je frequent politiek-inhoudelijke bijdragen aan de website van de lokale afdeling.

Je wilt een energiek raadslid zijn dat gemiddeld zeker 15 tot 20 uur per week beschikbaar is voor het raadswerk, werkbezoeken en partijactiviteiten.
Reflectie, feedback geven en ontvangen en je verder ontwikkelen zijn belangrijke factoren in je dagelijks functioneren. Goede samenwerking binnen de fractie, de raad en met wethouders zie je als een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van resultaten.

Indien je tijdens de periode niet meer achter het gedachtegoed van GroenLinks en het beleid van de fractie staat, dan geef je je raadszetel op en stelt deze ter beschikking aan GroenLinks zodat deze beschikbaar komt voor een andere kandidaat op de kandidatenlijst. Je conformeert je aan de afdrachtregeling zowel op landelijk als lokaal niveau.

Lijsttrekker/Fractievoorzitter

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de lijsttrekker en fractievoorzitter. Hierbij is niet gezegd dat dit noodzakelijkerwijs dezelfde persoon behoeft te zijn.
Voor beide functies geldt verder een uitgebreider profiel: 

Als fractievoorzitter geef je leiding aan de fractie, kun je strategisch denken en zet je bij de te maken keuzes dan ook de strategische en tactische lijnen uit.
Je bent in staat om van de fractie een goed werkend team te maken, stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de fractieleden, bevordert goede gewoonten en leeft die ook zelf voor.
Je draagt zorg voor een open cultuur waarin reflectie, feedback, elkaar wat gunnen en van elkaar willen leren vanzelfsprekend gedrag worden.
Je ziet kans om snel een sterke positie in de raad te verwerven, geniet vertrouwen bij andere fracties, kunt goed onderhandelen en weet in veel situaties (met het bewaren van voldoende eigenheid) politieke afspraken te maken met andere fracties.

Je wordt gezien door de media en houdt daar goede contacten mee.  De lijsttrekker is in aanloop naar de verkiezingen het boegbeeld van GroenLinks.  Publieke optredens op diverse podia en communicatiekanalen zijn je dan ook op het lijf geschreven.  Je straalt daar plezier, gedrevenheid en inhoudelijk kennis uit. 

Als GroenLinks in het college zit, investeer je in een hechte werkrelatie met de eigen wethouder(s) in het bijzonder en goede contacten met alle collegeleden.