Vraagtekens rond Landschapsplan Golfbaanvariant A8-A9

Al in december 2017 was duidelijk dat een landschapsplan voor de Golfbaanvariant het internationale oordeel over de aantasting van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam niet zou wijzigen. Dat concludeert de fractie van GroenLinks Noord-Holland na bestudering van documenten die afgelopen maand na een Wob-verzoek zijn gepubliceerd. Dat roept grote vragen op over het landschapsplan dat Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment laat opstellen.

Uit vorige maand gepubliceerde e-mails blijkt dat ICOMOS - de organisatie die UNESCO adviseert over de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam - al in december 2017 heeft gezegd dat aanpassingen aan de bestaande varianten hun oordeel over de aantasting van de werelderfgoedstatus niet zullen veranderen. ICOMOS zegt – in antwoord op vragen die werden gesteld op verzoek van GS van Noord-Holland – dat geen enkele van de bestaande alternatieven of aanpassingen daaraan door haar ondersteund kunnen worden en vragen om onderzoek naar andere opties. Ook een verdiepte aanleg van een gestrekte variant zou volgens ICOMOS desgevraagd geen soelaas bieden.

Alwin Hietbrink, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland: “Dit roept grote vragen op over het landschapsplan voor de Golfbaanvariant dat GS nu met veel gemeenschapsgeld laat opstellen. Als ICOMOS al eerder in antwoord op expliciete vragen van GS heeft aangegeven geen genoegen te nemen met aanpassingen aan de bestaande varianten, dan lijkt het landschapsplan bij voorbaat kansloos”.

Ook zonder deze nieuwe informatie was de keuze van Gedeputeerde Staten voor de Golfbaanvariant al zeer omstreden. De geplande verbinding tussen de A8 en de A9 loopt dwars door de Stelling van Amsterdam. De verdedigingslinie staat op de werelderfgoedlijst en geniet de hoogste bescherming. De gemeentes Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn ook mordicus tegen de Golfbaanvariantverbinding en dreigen hun financiële bijdrage in te trekken. Tal van groene organisaties hebben gepleit voor een integraal gebiedsplan, een pleidooi dat GroenLinks eerder ondersteunde. Hietbrink: “Wat ons betreft begint dat met een erkenning van de uitzonderlijke waarde van het gebied tussen de A8 en A9. Het is een bijzonder stuk Noord-Holland dat we moeten koesteren.”

GroenLinks Noord-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de door Gedeputeerde Staten in juli gepubliceerde documenten. Alwin Hietbrink: “De inhoud van de betreffende correspondentie was relevant voor de beraadslagingen in Provinciale Staten en wij zijn daarover voor zover wij nu kunnen achterhalen niet actief geïnformeerd. Dat roept de vraag op of Provinciale Staten tijdig, volledig en juist geïnformeerd zijn. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van GS en hopen die spoedig tegemoet te kunnen zien”.

Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.