Duurzaam & groen Beverwijk

Een Duurzaam Beverwijk is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In een duurzaam Beverwijk kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Door meer groen ben je beter bestand tegen (en beperk je) de klimaatverandering. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken.

Duurzaam Beverwijk
In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe.

Klimaatadaptatie
Alles wat vanaf 2020 wordt gebouwd en ingericht, is klimaatbestendig. Bij renovaties van bestaande bebouwing worden klimaatbestendige maatregelen genomen. Het gemeentelijk rioleringsplan sluit al aan bij de verwachte klimaatveranderingen, dit wordt verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Duurzame bedrijven/circulaire economie
De gemeente zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen en te verduurzamen. We bevorderen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening.

Energietransitie
GroenLinks wil een breed gedragen programma en routekaart Beverwijk Klimaatneutraal in 2040 maken. Wij maken dit operationeel en creƫren draagvlak door dit samen te doen met de Beverwijkse samenleving. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zijn al bezig met duurzaamheid. Dat willen wij samenbrengen, verbreden, ondersteunen en versnellen. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven om lokale energie op te wekken op onze steun rekenen.

Verkeer en vervoer
Als onze kinderen buitenspelen of wij door Beverwijk fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer.

Dierenwelzijn
Het huidige dierenwelzijnsbeleid wordt voorgezet.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID