Negen punten voor Wijk aan Zee

GroenLinks ziet Wijk aan Zee als een specifieke dorpsgemeenschap, die bijzondere aandacht verdient en niet als een standaard wijk van Beverwijk kan worden gezien. Aanvullend op de GroenLinks punten voor Beverwijk staat GroenLinks voor de onderstaande specifieke Wijk aan Zee punten.

  1. GroenLinks staat voor het behoud van het kleinschalige dorpskarakter van Wijk aan Zee.

De kleinschaligheid, de ligging in de natuur met een open duinlandschap, het familiekarakter van het strand en de vele culturele activiteiten maakt Wijk aan Zee een plaats met een scherp profiel en daarmee aantrekkelijk om te wonen en om in te recreëren. Het behoud van het duingebied is daarbij belangrijk.

  1. Het familiestrand van Wijk aan Zee is een belangrijke toeristische trekpleister.

Het is belangrijk om de Blauwe Vlag te behouden en Wijk aan Zee en het strand bereikbaar en schoon te houden. Wij staan voor het versterken van het familiestrand. Met behoud van de omliggende natuurwaarden. Het strand blijft vrij en publiek toegankelijk.

  1. GroenLinks wil kleinschalige woningbouw passend bij de behoefte van de Wijk aan Zeeërs.

Woningbouw blijft beperkt tot woningen die qua omvang en betaalbaarheid aansluiten bij de lokale behoefte, incl zorgwoningen en mantelzorg woningen. Wij zoeken een plek in Wijk aan Zee voor een Tiny House project.

  1. De gemeente geeft geen toestemming meer voor uitbreiding van kamer of bed verhuur.

t.b.v. groepen buitenlandse werknemers en gebruikt haar invloed om het bestaande aanbod af te bouwen. Leegkomende grotere gebouwen worden omgebouwd naar woningen.

  1. GroenLinks ondersteunt de culturele activiteiten in Wijk aan Zee, ze maken Wijk aan Zee bijzonder.

Bijvoorbeeld, de Smaakmarkt, de Zeepkistenrace, Beach Battle en het Mei festival. De gemeente ondersteunt deze o.a. door een soepel vergunningsproces.

  1. De bereikbaarheid van Wijk aan Zee wordt verbeterd.

De gemeente gebruikt haar invloed om de busverbinding te verbeteren en beter te laten aansluiten op de treinverbindingen. Parkeren blijft gratis in Wijk aan Zee, het gebruik en beheer van de Dorpsweide blijft zoals deze nu is. Bij grote drukte worden vrijwillige verkeersregelaars ingezet en worden de auto's naar de parkeerplaatsen rond station Beverwijk geleid, waarna met het openbaar vervoer verder gereisd kan worden (strandbus).

  1. Wijk aan Zee profiteert mee van duurzame energieopwekking.

De activiteiten van de Stichting Milieu herstel Wijk aan Zee worden ondersteund. De betaling van een financiële vergoeding door een windmolen eigenaar ten behoeve van de inwoners van Wijk aan Zee is een eerste stap. Het principe dat inwoners meeprofiteren van investeringen die een zekere mate van overlast met zich meebrengen wordt waar mogelijk doorgetrokken.

  1. GroenLinks staat voor een goede samenwerking met de industrie rond om Wijk aan Zee.

Doel is gezamenlijk te werken om de milieudruk (geluid, luchtkwaliteit) gelijk te houden of te verbeteren. GroenLinks wil de milieudruk niet vergroten door grootschalige woningbouw. Dit is niet goed voor zowel de inwoners van Wijk aan Zee als de omliggende bedrijven, die vaak een belangrijke economische aandrijfkracht zijn voor de gemeente Beverwijk en de regio.

  1. Wijk aan Zee is de plek voor een experiment met het vergroten van inwonersbetrokkenheid.

GroenLinks ziet kansen om de inwoners meer te betrekken bij hun leefomgeving door meer regelruimte en budget ter beschikking te stellen. De Haarlemse werkwijze m.b.t. wijkraden kan hierbij als voorbeeld dienen.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID