Schone en gezonde leefomgeving

GroenLinks kiest voor een schoon Beverwijk, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden. GroenLinks wil de gezonde balans in Beverwijk herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.

Schone lucht.
Langs wegen planten we bomen: niet alleen als verfraaiing, maar ook om het fijnstof op te vangen. Uit recent onderzoek blijkt dat fijnstof gevaarlijker is dan tot nu toe werd gedacht. GroenLinks wil een stimulans voor het nemen van maatregelen om de lucht schoner te maken om zo bij te dragen aan een gezondere omgeving. Meest kansrijk en effectief zijn in dit verband maatregelen gericht op het verminderen van het aantal gereden kilometers met de (vracht)auto. Dat kan onder meer door het stimuleren van fiets en openbaar vervoer; projecten die worden uitgewerkt en uitgevoerd onder de noemer IJmond Bereikbaar. Naast verkeer kunnen ook maatregelen in de nieuwbouw, herstructurering van bedrijventerreinen en schone industrie bijdragen aan een betere leefomgeving.

Minder geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval.
In Beverwijk gaan we geluidsoverlast door het verkeer, industrie en vliegtuigen tegen.

Beverwijk krijgt een ruime vuurwerkvrije zone en investeert in een goede voorlichting over de risico’s van vuurwerk.

De nachten in Beverwijk worden donkerder: GroenLinks wil minder lichthinder, licht waar en wanneer het nodig is voor de veiligheid en gelijktijdig energie besparen. De besparing op elektriciteitsrekening wordt gebruikt om de ombouw te betalen. Alle lantaarnpalen krijgen dimbare LED lampen. Wij introduceren een flexibel schakelbare openbare LED verlichting, die lokaal aan en uit gezet kan worden afhankelijk van de licht behoefte.

We maken inwoners medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van Beverwijk, bijvoorbeeld door contracten te sluiten met verenigingen en scholen om, tegen vergoeding, hun eigen buurt vrij van zwerfafval te houden. GroenLinks denkt dat door het inschakelen van de buurt, meer resultaat kan worden bereikt binnen de bestaande budgetten. GroenLinks wil dat dit wordt opgenomen in de buurtbeheer contracten. We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd.

Afval=grondstof in een circulaire economie.
We stimuleren het hergebruiken van afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven als grondstof voor andere toepassingen. We ondersteunen het Repair Café en winkels voor verkoop van 2e hands spullen.
We stimuleren circulaire werkgelegenheid rondom materialen, product- en grondstoffenketens. De stimulatie programma’s van de Omgevingsdienst IJmond worden geïntensifieerd.
De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circulaire economie verder te ontwikkelen.

Groen in Beverwijk.
Groenbeheer doen wij op natuurlijke wijze, zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Maaien waar het moet, en op de juiste tijd en met de juiste zorgvuldigheid. Wij laten schapen grazen waar dat kan.
Bestaand groen blijft groen. Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan. Wij maken Beverwijk groener door bijplaatsen van bomen. Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop.

GroenLinks wil graag een groene entree. De optie om de locatie Ankies Hoeve / Wijkerpoort gedeeltelijk om te toveren in een groen gebied (voorzetting Park ScheyBeeck) verdient serieuze overweging. Op die manier kan de verbinding gemaakt worden tussen Westerhout, Park Scheybeeck en het Wijkeroogpark in Velsen-Noord.
GroenLinks blijft zich inzetten voor behoud van de Wijkermeerpolder;

Duin en strand beleid.
GroenLinks ondersteunt het Kustpact en het burgerinitiatief van de Kustbeschermers. GroenLinks is blij dat overheden en maatschappelijke organisaties het Kustpact hebben ondertekend. Nu komt het aan op het omzetten van intenties naar harde afspraken. Wij maken ons hard voor het behoud van het open en ruimtelijk karakter van de kust. De impact van kustaantasting is groot. Verdwenen ruimte, rust en natuur komen nooit meer terug. De visie van GroenLinks op onze kust bij Wijk aan Zee is: de kust moet haar open en ruimtelijk karakter behouden; de kustnatuur moet beschermd worden en zich kunnen ontwikkelen; recreatie met respect voor de omgeving en duidelijke regels met goede handhaving.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID