Schone energie

GroenLinks wil een breed gedragen programma en routekaart Beverwijk Klimaatneutraal in 2040 maken. Wij maken dit operationeel en creëren draagvlak door dit samen te doen met de Beverwijkse samenleving. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zijn al bezig met duurzaamheid. Dat willen wij samenbrengen, verbreden, ondersteunen en versnellen. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven om lokale energie op te wekken op onze steun rekenen.

GroenLinks wil dat dat bij de uitvoering van de energietransitie zo efficiënt mogelijk omgegaan wordt met publiek geld en dat daarvoor altijd de ondersteuning en expertise van netbeheerders wordt gezocht omdat iedere keuze van invloed is op het gehele energiesysteem en infrastructuur. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten stelt de gemeente de randvoorwaarde dat deze niet meer worden aangesloten op het aardgasnet.
De gemeente stimuleert de ontwikkeling van het ijmondiale warmtenetwerk. GroenLinks hecht grote waarde aan het open karakter van een dergelijk warmtenet. Dat wil zeggen; meerdere warmteleveranciers krijgen toegang tot het netwerk. Een monopolie positie van een specifieke warmteleverancier is niet gewenst. Bewoners betalen een eerlijke prijs voor duurzaam opgewekte warmte.
GroenLinks maakt zich hard voor het opzetten van een Gemeentelijk Energieloket. Het Energieloket krijgt een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk/regionaal energiebeleid. Daar kunnen bewoners en bedrijven terecht met vragen over energiebesparing en het energiezuinig maken van huizen.
Met de woningcorporaties maken we afspraken om woningen voor 2035 naar gemiddeld energielabel B te krijgen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID