Sociaal Beverwijk

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die kansen eerlijk delen.

Duurzame economie en werkgelegenheid
Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid van Beverwijk. Daarom hebben we oog voor de belangen van het MKB. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil deze overgang faciliteren: groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden.

Inkomen en uitkering
Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. En ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. Niemand leeft in armoede.

Jeugdbeleid
GroenLinks investeert in jeugd: geeft ze de ruimte, met voldoende speel- en sportvoorzieningen. Daagt jongeren uit om zich in te zetten voor anderen en geeft ze verantwoordelijkheid.

Onderwijs
Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt.
Geen enkele jongere haakt voortijdig af: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. Het beroepsonderwijs sluit goed aan op het bedrijfsleven.

Participatie en werkgelegenheid
GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Een gemeente die samen met haar inwoners zoekt naar een passende oplossing van hun problemen. Zij zijn daarbij het uitgangspunt, niet het aanbod van allerlei instellingen.

Sport
Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen. 

Wonen in een duurzame gemeente
Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. GroenLinks wil hierover harde afspraken, zodat er voldoende sociale woningen worden gebouwd.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID