Verder met veranderen.

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

De groene gemeente
GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Kinderen spelen zorgeloos buiten in het groen en kunnen schone lucht inademen.

Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen.
Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

De open gemeente
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf  iets van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving.

Daarom geven wij ruimte aan betrokken inwoners die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken.
Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen.
En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.

De sociale gemeente
GroenLinks wil dat iedereen in Beverwijk een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of opleiding.

Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan helpt de gemeente. Als je je baan verliest of ziek wordt, dan is er een goed sociaal vangnet. Beverwijk laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

Verder met veranderen

Verkiezingsprogramma