Uitgelicht

In de raadsvergadering van 7 april werd de motie aangenomen: Onafhankelijk onderzoek uitlogen Aagtenbelt.
Een onafhankelijk onderzoek moet aangeven of de stort van 143.000 m3 staalslakken op de voormalige vuilnisbelt Aagtenbelt gevaarlijk is voor de volksgezondheid, of niet.

Het was een samenvoeging van twee moties. De ene motie (in 2 varianten) was van Gemeentebelangen de andere motie was van GroenLinks.
Zowel de oppositie als de coalitie vond het van belang, gezien de grote onrust bij de inwoners van de Broekpolder, om met een unanieme motie te komen.

Na beraadslaging is een enkele zinsnede van de motie van Gemeentebelangen toegevoegd aan de breedgedragen motie van GroenLinks.
GroenLinks is benieuwd naar wat jullie vinden waarover het onderzoek uitspraak moet doen.

 

 

Motie: De raad heeft de volgende motie vreemd aan de orde over Onafhankelijk onderzoek uitlogen Aagtenbelt aangenomen:

De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 7 april 2016,

Constaterende:

1. Het storten van staalslak op de voormalige vuilnisbelten in de gemeente Beverwijk de nodige beroering heeft veroorzaakt.

2. De inwoners van de gemeente Beverwijk zijn niet op de hoogte van alle ins en outs inzake dit dossier.

3. Het dossier dat zich rond het inrichten van het Aagtenpark heeft ontwikkeld is inmiddels een gevoelig dossier geworden.

Overwegende:

1. De gemeente Beverwijk stelt zich ten doel om haar inwoners van eenvoudig bereikbare en heldere informatie te voorzien.

2. De gemeente heeft er geen belang bij als een deel van de inwoners van de gemeente Beverwijk onnodig een onveilig gevoel heeft bij de wijze waarop het Aagtenpark wordt ingericht.

3. Het ophogen met staalslakken op de voormalige vuilnisbelten geen nadelige effecten op de volksgezondheid mag veroorzaken.

4. De inwoners van de gemeente Beverwijk recht hebben op onafhankelijke en betrouwbare informatie.

Spreekt uit:

1. De raad verzoekt het College om een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek te laten verrichten naar de realisatie van het Aagtenpark invloed die dat heeft op de verspreiding van toxische stoffen in het grondwater.

2. In het bijzonder moet het onderzoeksbureau een uitspraak doen over het risico dat de inwoners van de Broekpolder lopen bij verplaatsing van de toxische stoffen via het grondwater richting hun woonwijk.

3. Wanneer het onderzoeksbureau ieder risico constateert luidt het verzoek om afdoende maatregelen te adviseren.

4. Het college publiceert het rapport met daarbij alle relevante dossierstukken eenvoudig vindbaar op de website van de gemeente.

5. De keuze van het onderzoeksbureau en de opdrachtformulering vooraf aan de raadscommissie ter goedkeuring voor te leggen.