Kees Berghuis

Fractievoorzitter, raadslid

Kees Berghuis, initiatiefnemer van onder andere de raadsenquête leningen en de oproep om de werkgelegenheid bij Hoogovens te koesteren, maakt als geen ander het verschil in de Beverwijkse raad.

Vanuit mijn familietraditie is het gewoon om te knokken voor mensen die het minder hebben. Vandaar ook mijn allergie voor graaiers die vooral zichzelf verrijken. Met Jesse Klaver vind ik dat salaris verdubbelingen van bankdirecteuren, zoals bij ING niet kunnen, en dat die moeten worden gestopt! Mooi dat dit nu van de baan is.

Mijn brood verdien ik bij de overheid en ga ook daar voor het algemeen belang, voor mens dier en milieu. Daarom werk ik nu als senior milieu-inspecteur en organiseer ik het toezicht op alle open bodemenergiesystemen in de provincie.

Over ongeveer een jaar verhuis ik naar een woning die zichzelf van elektriciteit voorziet en verwarmd wordt door middel van zonnepanelen. Op termijn verruil ik onze benzineauto voor een elektrisch exemplaar. Met nog een paar zonnepanelen extra voorzien we dan geheel in onze eigen energiebehoefte. Tot voor kort leek het een utopie. Het is nu al gewoon goed mogelijk en het wordt tijd dat dit de norm wordt. Dat is iets wat ik in Beverwijk wil stimuleren. Goed voor inwoners en goed voor de lokale economie.

Ik ken de overheid als raadslid en als ambtenaar. Als burger ken ik haar ook. Ik ken het gevoel dat die overheid iets in je omgeving gaat doen waarover je niet op tijd bent geïnformeerd. Het heeft me geleerd dat bezwaar maken achteraf bij overheden wel mogelijk is maar meestal geen eerlijke kans biedt. Ik sta ervoor dat mijn Beverwijk zijn inwoners op tijd en goed informeert en betrekt bij gemeentelijke plannen. Weg met de kloof tussen burger en bestuur!

GroenLinks is de partij die de verandering voorstaat die nodig is om ons en onze kinderen een eerlijke, gezonde en duurzame wereld te geven.
Het is ook de partij waarin ik me thuis voel en die net als ik weet hoe de kloof tussen burger en bestuur gedicht moet worden.
En het is de partij die ten strijde trekt tegen graaiers en met mij knokt voor belangen waar we ‘allemaal’ beter van worden.