Nieuws

Campagne Gemeenteraadverkiezingen

De GroenLinks afdelingen Heemskerk en Beverwijk gaan wederom samen campagne voeren. Nu voor de gemeenteraadverkiezingen van volgend jaar maart. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het campagneplan is zo goed als klaar en er hebben zich al vrijwilligers gemeld.
Ook zijn de data voor de huis-aan-huisdagen tot en met december inmiddels bekend.

Op deze dagen gaan alle afdelingen in het land tegelijk de wijken in om te horen welke thema’s belangrijk zijn voor de komende verkiezingen. De eerstkomende huis-aan-huisdag is 16 september.
 

Lees verder

Haydar Erol lijsttrekker GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee

GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee bereidt zich voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018.
De eerste stap is genomen. Haydar Erol wordt lijsttrekker voor GroenLinks!

Co den Hartog, Voorzitter Kandidatencommissie, legt uit:  “Als bevlogen en succesvol bestuurder kan Haydar Erol steunen op een groot maatschappelijk netwerk en draagvlak. Zijn jarenlange ervaring als fractievoorzitter en raadslid maakt dat hij beide kanten van het democratisch bestuur door en door kent”.

Lees verder

Leningenportefeuille in commissievergadering

De Onderzoekscommissie Leningenportefeuille heeft haar eindrapportage van de door GroenLinks voorgestelde raadsenquête tijdens een commissievergadering van 29 juni openbaar gemaakt. Grote dank en waardering aan de leden van de commissie met als voorzitter Hennie Vreugdenhil.

In de commissievergadering van 11 juli werd deze eindrapportage besproken.
Burgemeester Smit wees de insprekers op hun verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen.
 

Lees verder

Broedmachine krijgt steun van de raad

De "Broedmachine" van Young Art aan de parallelweg krijgt geld van de gemeente. Dit initiatief van GroenLinks kreeg ruime bijval van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de "Voorjaarsnota" op 6 juli.
De publieke tribune zat vol met leden van Young Art. Nadat de Groenlinks motie werd aangenomen met ondersteuning van D66, PvdA en CDA kreeg de raad daarvoor een luid applaus.

Lees verder

A8 A9: In het najaar besluit Gedeputeerde Staten defintief.

Gedeputeerde Staten beslist eind dit jaar definitief over de manier waarop de snelwegen A8 en A9 op elkaar moeten aansluiten. Het gaat volgens GS tussen de Heemskerksvariant en de golfbaanvariant.
Gs wijkt hiermee af van de voorgenomen besluitprocedure.

Het was de bedoeling eerst een voorkeursvariant te kiezen en die nader te onderzoeken.

Eind juni sprak de commissie Mobiliteit van de Provinciale Staten van Noord-Holland op verzoek van GroenLinks over de verbindingsweg A8-A9 en de brief van ICOMOS over de impact van deze weg op de Stelling van Amsterdam.
De commissie was in ruime meerderheid tegen het aantasten van de Stelling van Amsterdam en daarmee tegen de Golfbaanvariant en de Heemskerkvariant!
Het is nu aan Gedeputeerde Staten om een keuze te maken over de voorkeursvariant waarna Provinciale Staten als geheel hierover zal spreken en stemmen.
Het debat terugkijken kan hier.

Lees verder

Onderhandelingen mislukt : Bericht van Jesse

Ik baal ontzettend. Het is niet gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. Alle partijen hebben daar de afgelopen dagen ontzettend veel in geïnvesteerd, maar de afstand bleek niet te overbruggen. Voor GroenLinks is het onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog en geweld essentieel. Zij die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op bescherming en opvang.

Lees verder

Pagina's