Nieuws

Lustrumfeest GroenLinks Beverwijk

Op zaterdag 28 maart 2020 viert de afdeling GL Beverwijk het 30-jarige lustrumfeest.

De landelijke organisatie heeft het 30-jarig bestaan vorig jaar al gevierd.

Beverwijk volgt later, omdat het daadwerkelijke samengaan in 1990 plaats vond.

Lees verder

Permanente campagne samenwerkende GroenLinks afdelingen.

In verkiezingstijd wordt er extra aandacht geschonken aan campagne voeren.
De samenwerkende besturen van GL Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben besloten het ‘rustige’ jaar 2020 te gebruiken om ons zichtbaar te maken, maar vooral ook in gesprek te komen en te blijven met onze stads- en dorpsgenoten.

Lees verder

Amendement GroenLinks Doemee onderzoek is raadsbreed ondersteund

Tekla Hulscher van GroenLinks heeft met een amendement het raadsvoorstel over het "VN-verdrag gehandicapten" aangescherpt.
Het raadsvoorstel om jaarlijks over de voortgang van het zogenaamde "inclusiebeleid" te rapporteren is gewijzigd omdat het inclusiebeleid er eigenlijk nog niet is. Er is met dit amendement opdracht gegeven om een lokale inclusie agenda op te stellen en deze in de eerste helft van 2021 aan de raad voor te leggen.

 

Lees verder

Amendement GroenLinks over handhaving van een artikel 41 is afgewezen

Het voorstel van het college voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verordening gemeente Beverwijk 2020 was om art. 41 (tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen) helemaal te laten vervallen.
Dat voorstel is nu aangenomen.

Het amendement (wijzigingsvoorstel) dat GroenLinks, samen de fracties Vrij! en Samen Beverwijk, om art. 41 te behouden, is afgewezen.

Het college heeft aangegeven dat art. 41 overbodig is omdat ze het onderwerp willen meenemen bij het nieuwe minimabeleid.
Het klopt dat ergens begin 2020 het minimabeleid opnieuw wordt besproken en vastgesteld.

Als coalitiepartij kijkt GroenLinks met vertrouwen uit naar de bespreking van het minimabeleid. Maar het is onverstandig volgens GroenLinks om vooruitlopend op het mogelijke nieuwe minimabeleid nu al per 01-01-2020 het stukje minimabeleid (art. 41) in de Wmo te laten vervallen.

 

Lees verder

Begroting 2020: Stabiel en op koers met de ambities

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
De begroting 2020 laat zien dat de basis op orde is en er hard wordt gewerkt aan de ambities.

 

Lees verder

Motie : Minder ongewenst reclamedrukwerk in Beverwijk

In de raadsvergadering van 6 november is de motie reclamedrukwerk van GroenLinks onvoldoende gesteund door de raad.
De stemming was 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
In de raadsvergadering van 28 november was er een herstemming.
Ook in deze raadsvergadering was er geen meerderheid voor deze motie.

De motie vraagt het college om een onderzoek te starten naar de effecten van de invoering van een ja-ja sticker in Beverwijk.
Met de ja-ja sticker geven bewoners aan dat zij reclamedrukwerk willen ontvangen.
Alle adressen waar geen sticker aanwezig is krijgen op dit moment reclamefolders bezorgt terwijl daar niet om wordt gevraagd.
Vele reclamfolders worden ongelezen weggegooid.
De PvdA en D66 dienden de motie mede in. De hr. Bal van de fractie Samen steunde deze motie van GroenLinks.
 

Lees verder

Pagina's