Standpunten

Veiligheid, financiën, bestuur en de wereld om ons heen.

Veel mensen voelen zich niet altijd veilig, maar wij zien ook een Beverwijk en Wijk aan Zee, waarin sociale samenhang bestaat en waar mensen elkaar (kunnen) aanspreken op hun gedrag.

Een duurzame en comfortabele leefomgeving

GroenLinks vindt dat iedereen in de gemeente Beverwijk betaalbaar moet kunnen wonen in een plezierige, schone en veilige omgeving. Wij besteden dus veel aandacht aan de starters op de woningmarkt , aan seniorenhuisvesting en het wonen in Wijk aan Zee. Verloedering en leegstand moet worden voorkomen en belangrijke historische panden willen we graag behouden.

Zorg en welzijnsvoorzieningen: betaalbaar en toch goed.

In de komende periode vinden er grote veranderingen in de organisatie van de zorg, de jeugdhulp en het welzijn plaats. Elke gemeente gaat op dit gebied taken overnemen van de rijksoverheid en de provincie.
Dit plan om op lokaal niveau zorg en welzijn te organiseren, biedt veel kansen om de kwaliteit te verbeteren. Maar er is veel tijd nodig om tot de gewenste resultaten te komen. We staan nu met zijn allen voor een omvangrijke, maar uitdagende, opgave om deze zgn. transitie in goede banen te leiden. 

Meer werk in de IJmond

GroenLinks vindt dat de gemeente zijn uiterste best moet blijven doen voor haar inwoners, zodat ze goed werk behouden of vinden.
Creatieve bedrijven, vooral als die vanuit milieuvernieuwing werken, kunnen voor Beverwijk een aanwinst zijn.