Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

gezondheid

Gezondheid op één!

VOOR GEZONDHEID KUN JE IMMERS NIET KIEZEN Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook om je gezond voelen en kunnen omgaan met fysieke, emotionele en...

Lees meer
aanleunwoningen

Wonen en huisvesting

WONEN IS EEN GRONDRECHT: IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN FATSOENLIJK DAK BOVEN HET HOOFD. We bevinden ons echter in een landelijke wooncrisis waardoor dat...

Lees meer
groen

GROENE, GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN FIJNE BUURT Vraag tien willekeurige inwoners van Beverwijk of Wijk aan Zee waaraan de buurt waarin ze wonen moet voldoen en je...

Lees meer
help

WERK, WELZIJN EN ZORG

IEDEREEN MOET MEE KUNNEN DOEN Een inkomen is de basis voor een gezond en fijn leven, en een voorwaarde om mee te kunnen doen en je te kunnen ontwikkelen. Kunnen...

Lees meer
sportveld jongeren

Jeugd en jongeren

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN FIJNE JEUGD EN EEN KANSRIJKE TOEKOMST GroenLinks Beverwijk wil dat kinderen en jongeren fijn en gezond kunnen opgroeien, zich kunnen...

Lees meer
molen pier

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

IEDEREEN ZET ZICH IN VOOR HET KLIMAAT De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht...

Lees meer
geld

PARTICIPATIE, BESTUURSCULTUUR EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

WE DOEN HET SÁMEN, FINANCIEEL VERANTWOORD EN MET OPEN BLIK Een goede financiële uitgangspositie, een open en transparant besluitvormingsproces en een...

Lees meer
Tekla
Begroting

Reactie op begroting college

In reactie op de beleidsarme begroting hield fractievoorzitter Tekla Hulscher een betoog

Lees meer
verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Beverwijk 2022-2026.

Lees meer