Tekla Hulscher van GroenLinks heeft met een amendement het raadsvoorstel over het "VN-verdrag gehandicapten" aangescherpt.
Het raadsvoorstel om jaarlijks over de voortgang van het zogenaamde "inclusiebeleid" te rapporteren is gewijzigd omdat het inclusiebeleid er eigenlijk nog niet is. Er is met dit amendement opdracht gegeven om een lokale inclusie agenda op te stellen en deze in de eerste helft van 2021 aan de raad voor te leggen.

 

Met de ratificatie van het VN-verdrag handicap in 2016 zijn gemeenten verplicht om inclusiebeleid op te stellen en daarover jaarlijks te rapporteren.
In 2018 is door het College voor de Rechten van de Mens voor het eerst een rapportage over de uitwerking van het Verdrag in Nederland ingediend.
Gemeenten zijn volgens het Verdrag verplicht om passende maatregelen te nemen om de rechten van de doelgroep te beschermen en inclusie te bevorderen.
Hoewel gemeenten niet meteen aan de normen van het Verdrag hoeven te voldoen, is het wel de bedoeling dat gemeenten een start maken met de implementatie om te komen tot een geleidelijke verbetering van de positie van inwoners met een handicap (art. 1 lid 2 VN-verdrag handicap). Het advies vanuit zowel de Tweede Kamer als de VNG is om dat te doen door middel van een Lokale Inclusieagenda.