Begroting 2019

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Gelukkig staan wij daarin niet alleen. Het coalitieakkoord dat wij hebben kunnen afsluiten is hiervan het resultaat. 
Focus ligt het komende jaar op het omzetten van dit akkoord,  in concrete plannen.
Plannen die Beverwijk zullen veranderen.

Wij staan aan de vooravond van grote maatschappelijke ontwikkelingen. De energietransitie (“van het aardgas los”) zal iedereen raken. Ook het opvangen van de klimaatverandering en het asbestverbod vragen om investeringen en acties. De gemeente voert hierbij de regie en moet, op wijkniveau, binnen 2 jaar een plan maken. Niet alleen, maar samen met bewoners, netbeheerders, woningbouwverenigingen en bedrijven. Samen aan de slag! Participatie wordt dan ook het parool de komende jaren. Omdat een structurele aanpak nog tijd vraagt, vinden wij het belangrijk om persoonlijke initiatieven te steunen. Daarom komt GroenLinks met een initiatiefvoorstel voor een duurzaamheidslening.

Aanvullend zal de sterk toenemende behoefte aan koop en huurwoningen moeten worden ingevuld. Waar kunnen wij nog, voor alle doelgroepen, voldoende huizen bouwen en kunnen wij tegelijkertijd Beverwijk vergroenen? Dit wordt het komende jaar uitgezocht en zal onder andere een masterplan voor het gebied rondom het NS-station opleveren.

Werkgelegenheid is en blijft belangrijk, vooral schone en hoogwaardige werkgelegenheid biedt hier kansen. Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) kan dit niet alleen. Daarom komt er, op initiatief van GroenLinks een MKB Duurzaamheid Innovatiefonds.

Om van A naar B te komen zet GroenLinks in op fietsen en het openbaar vervoer. Iedere fietser draagt bij aan zowel het verbeteren van de luchtkwaliteit als het voorkomen of verminderen, van de filedruk. Daarom steunen wij ook de ontwikkeling van een snelfietsroute inclusief de koppeling met die van Heemskerk en Velsen.

GroenLinks zet de mens centraal. Als antwoord op de globalisering en het gevoel geleefd te worden. Sport en kunst kunnen hier een goede rol spelen om meer mensen te bereiken en te betrekken bij het gezamenlijk leefbaar houden van onze gemeente. De ingezette ontwikkeling van Landgoed Adrichem, maar ook de studie naar de toekomst van ons theater vinden wij daarom belangrijk.

Ook deze coalitie zet de lijn van behoedzaam en voorzichtig begrotingsbeleid voort. Komend jaar  wordt duidelijk welke financiële middelen in de komende jaren nodig zijn en wat er nodig is om het geld hiervoor vrij te maken. GroenLinks gaat het komend jaar graag met college en raad op zoek naar wat wij echt belangrijk vinden voor Beverwijk. Welke doelen streven wij na en welke uitdagingen gaan wij daarmee aan. Daarbij kunnen wij ook vaststellen welk beleid kan worden versterkt en welk beleid iets minder kan. Daarmee creëren wij de benodigde investeringsruimte.

GroenLinks vindt dat het tijd is voor andere keuzes in onze samenleving. Daarom heeft GroenLinks onder leiding van Jesse Klaver een beweging in gang gezet. Het is tijd voor verandering. Voor een tijd waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo en eerlijk delen van egoïsme. De omslag van het economisme (de aandeelhouder is het belangrijkst) naar een innovatieve, duurzame en sociale samenleving.