Beverwijk zet eindelijk stappen naar scheiden van Plastic, Blik en Drinkpakken

GroenLinks streeft al jaren naar het gebruik van afval als basis voor het maken van waardevolle grondstoffen.
Goed scheiden is daarvoor noodzakelijk, bijvoorbeeld vervuild plastic maar ook vervuild GFT (groente, fruit, tuin) afval is niet bruikbaar en kan alleen worden verbrand.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het starten met het gescheiden inzamelen van Plastic, Blik en Drinkpakken.
Na de zomer krijgen alle 7000 laagbouw woningen een oranje container. Omdat daarmee de hoeveelheid restafval sterk verminderd wordt de ophaalfrequentie van de grijze container teruggebracht naar 1x per 4 weken.
 

Beverwijk scoort slecht ten opzichte van andere gemeenten wat betreft afscheiding. GroenLinks zou daarom meer actie en ambitie willen zien. Omgekeerd inzamelen in combinatie met Diftar (betalen voor restafval) werkt aantoonbaar goed in andere gemeenten. Hoge service door het ophalen aan huis van goed gescheiden afval (GFT, PMD, Papier) en inzameling van restafval via ondergrondse containers op een redelijke loopafstand. Betalen voor restafval, in combinatie met het sterk verlagen van de standaard jaarlijkse afvalheffing, beloont het goed scheiden, ook financieel.

Afval blijkt veel emotie op te roepen, ook in de gemeenteraad. Gelukkig is nu een eerste stap gezet, wat GroenLinks betreft niet de laatste stap.