In de ingelaste raadscommissievergadering  van 18 november kwam de borgstellingsaanvraag van DEM-tennis aan de orde. Om die borgstelling was gevraagd door de tennisclub om een lening van 300.000 euro tegen een gunstig rentetarief te kunnen verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG).
Het college had om redenen van precedentwerking en terughoudenheid vanuit het tresury-statuut  t.a.v. van leningen en borgstellingen het verzoek van de raadsagenda van 29 oktober afgehaald. De gemeenteraad, die echter tav uitgaven bevoegd is besluiten te nemen en dus b.v. af te wijken van regels zoals in het statuut beschreven, oordeelde op 18 november unaniem dat het aan de tennisvereniging toekomt de borgstelling te verkrijgen.

GL heeft ingebracht dat het financiële risico bij deze gezonde vereniging nagenoeg nihil is. De precedentwerking is niet aan de orde gelet op wijzigingen in de regelingen van de BNG na 1 januari 2021.
Gl onderschrijft  het belang van extra buitensport-faciliteiten op het terrein van Landgoed Adrichem.
DEM-tennis wil investeren in een 8e tennisbaan en in twee zogeheten padèlbanen (een combinatie van squash en tennis).

De wethouder sport heeft het raadsvoorstel op de raadsvergadering van 26 november aan de raad aangeboden. Dat was voor het verkrijgen van de lening een uiterste termijn.