Tot onze spijt moeten wij mededelen dat het lustrumfeest van 28 maart in Beverwijk van GL en daarmee ook de uitreiking van de rode en groene lintjes gecanceld is. De reden is bekend : verspreiding van het coronavirus voorkomen. Het Kennemertheater sluit daarom zijn deuren tot en met 31 maart.

Het bestuur van GL Beverwijk heeft besloten het feest later te doen plaats vinden.

 

De IJmondiale GroenLinks-afdelingen organiseren ook dit jaar de uitreiking van de groene en de rode lintjes.
GroenLinks wil met de uitreiking van de groene lintjes de onderwerpen milieu en duurzaamheid in de IJmond op een positieve manier in het nieuws brengen.
De rode lintjes worden gegeven aan die (vrijwilligers)organisaties die zich verdienstelijk maken op sociaal gebied in de IJmond.

De uitreiking is dit jaar vanwege het Corona Virus dus niet op zaterdag 28 maart maar op een latere datum.

Blijk van waardering.
Het groene lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en kleine bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk, Beverwijk of Velsen.
Het groene lintje wordt al vanaf 2008 jaarlijks aangereikt. Het rode lintje is minder vaak uitgereikt. Inzet van en voor kwetsbare mensen in onze samenleving verdienen echter van tijd tot tijd ook de aandacht.

Nomineer duurzame, groene en sociale initiatieven
Iedereen kan duurzame, groene initiatieven nomineren voor een groen lintje en sociale activiteiten voor het rode Lintje.
Dit kan door uiterlijk 15 maart 2020 een mail met een korte motivatie te sturen naar lintjes@groenlinksbeverwijk.nl.
De inzender wordt gevraagd het eigen telefoonnummer in de mail aan te geven en het (mail) adres en -zo mogelijk- ook het telefoonnummer van de genomineerde.
Vermeld in je mail ook of de genomineerde op de hoogte is van de nominatie of niet.

De inzendingen worden beoordeeld op diverse criteria.
Criteria zijn onder andere of het initiatief vernieuwend is voor de IJmond en/of het anderen inspireert om mee te doen aan een duurzame, groene IJmond en aan verbetering van het sociale klimaat in de IJmond-gemeente(s).

Voor informatie over dit mailbericht kan contact worden opgenomen met Ron Hopman:
tel. 06-13989499 of e-mail: ronhopman16@gmail.com