Groen licht voor verdere ontwikkeling landgoed Adrichem

In de raadsvergadering van 28 juni heeft de gemeenteraad besloten dat de ontwikkeling van Landgoed Adrichem door gaat. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de gemeenteraad nauw betrokken blijft.
Kees Vroonhof gaf aan dat GroenLinks enthousiast wordt van dit voorstel. “Niet alleen voor wat betreft het eindproduct maar ook het proces.” Sport, natuur en park komen samen in dit plan. “Maar dan moeten we vandaag wel de eerste stap zetten.”

Bij de PvdA was het punt van financiering op lange termijn een pijnpunt.“En wat doen we als er geen dekking gevonden kan worden in een latere fase van het plan?”
Binnen de raad waren ook positieve geluiden te horen. “Dat het investeringen vergt om tot landgoed Adrichem te komen, staat vast. Het gaat ook om veel geld”, aldus Weel (D66). Hij benadrukte de meerwaarde die de kansen van sport voor de stad met zich brengt. Meiland (CDA) vond het een pittige keuze en vroeg het college de raad nog een keer te overtuigen dat die zich geen zorgen hoeft te maken. “En belangrijk: is er een plan B? We weten dat kwaliteit nu eenmaal geld kost. Maar stel ons niet teleur.”
Vroonhof (GroenLinks) gaf tot slot aan dat het in fasen beginnen, ervoor zorgt dat deze raad aan zet blijft. Ook Geel (VVD) en Bal (SamenBeverwijk) waren positief en gaven aan het voorstel te steunen. Hazeveld (Democraten Beverwijk) gaf zelfs aan dat dit plan “het verdient het om tot een mooi en recreatief park te komen.”

Portefeuillehouder Erol verdedigde de fasering van het project, nu daar meerdere keren over gesproken werd. “Zo betrekken we alle betrokkenen in het proces. Vandaag is er geen uitgewerkt gedetailleerd voorstel, het is een uitwerking van de eerder uitgevoerde quickscan.”
Het raadsvoorstel werd gesteund door de fracties van, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SamenBeverwijk en Democraten Beverwijk. De fracties van Vrij!Beverwijk, Gemeentebelangen en PvdA stemden tegen.