De ijsvogel is een beschermde vogel en in Beverwijk zeldzaam.
GroenLinks vraagt zich af of er wel goed is onderzocht of de vogel nog wordt beschermd en nesten niet worden verstoord.
Daarom een aantal vragen aan het college.

Is er wel een ecologisch onderzoek gedaan en wanneer dat zo is kunnen we dat lezen?
Is er iets gedaan om aanwezige nesten te beschermen?

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Ook kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen.
De gemeente moet controleren of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de Wet natuurbescherming.
Is een dergelijke vergunning afgegeven?

GroenLinks hoopt dat hierover is nagedacht en dat ijsvogels na deze tijdelijke verstoring nog volop aanwezig zullen zijn.