GroenLinks tekent de paragraaf over Luchtkwaliteit in het nieuwe raadsakkoord niet. De nieuwe Raad zet de gezondheid van onze inwoners niet op 1. Zo ontbreekt de ambitie om te streven naar de WHO waarden. Ook de inzet op uitvoeren van het 'schone Lucht akkoord' ontbreekt. Samenwerking met bedrijfsleven is de kernboodschap van de nieuwe raad en niet de bescherming van onze inwoners. Ambities m.b.t. terugdringen van uitstoot door vracht- en persoonsverkeer in de stad zelf ontbreken, net zoals de aandacht voor het effect van houtstook. Voor GroenLinks Beverwijk is de tekst in het nieuwe raadsakkoord daarmee een stap terug t.o.v. het coalitieakkoord 2018 - 2022. Reden voor GroenLinks om dit deel van het Raadsakkoord, in de huidige vorm, niet te kunnen en willen ondertekenen.