In Tata Steel’s Roadmap+ staan ambities en doelen die noodzakelijke positieve uitwerkingen hebben op luchtkwaliteit, gezondheid, arbeidsmarkt en economie in de IJmond. Om deze ambities en doelen te halen is er de komende jaren een versnelling nodig. Luchtkwaliteit is een onderwerp van de Strategische Raadsagenda in Beverwijk. Beverwijk is echter niet het bevoegd gezag m.b.t. Tatasteel en haar vergunningen. Daarmee is lobbykracht ons instrument om invloed uit te oefenen

Volgens GroenLinks kunnen de thema’s luchtkwaliteit, gezondheid, arbeidsmarkt en economie in de IJmond alleen door samenwerking tussen alle IJmond Raden effectief worden aangepakt. Een eenduidig gezamenlijk stellingname van alle raden versterkt de lobbykracht van de colleges, naar Provincie, Rijk en Tata steel.

Het aannemen van de door ons (samen met D66) ingediende motie is daarvoor een belangrijke stap.