Onze inwoners worden getroffen door hoge energieprijzen en inflatie. Landelijke regelingen zijn opgezet om dit te verzachten, maar dit is voor een toenemende groep inwoners onvoldoende. GroenLinks wil voorkomen dat veel inwoners in de schulden komen en niet meer in staat in hun basis levensbehoefte te voorzien. Het heeft ook een groot effect op ondernemers, culturele/maatschappelijke organisaties en sportverenigingen.

Enige vorm van (financiële) steun vanuit de gemeente is nodig. Bijvoorbeeld Velsen heeft een actieplan inwerking gesteld om de ergste nood op te vangen. Hierbij wordt een breed scala aan maatregelen ingezet zoals ondersteuning m.b.t. snelle en goedkope isolatie, samenwerking met Woningbouwverenigingen, voedselbonnen, enz.

De motie van GroenLinks Beverwijk zet nu het college aan het werk. Door deze motie van GroenLinks verwachten wij nu van het college op korte termijn een actieplan.