Fractievoorzitter Tekla Hulscher van GroenLinks is verheugd en vindt het tijd voor deze stap. Al in 2017 is het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens aangenomen. Dit verdrag maakt de ontwikkeling, het testen, het gebruik en het bezit van kernwapens illegaal voor alle landen die toetreden tot het verdrag. 

122 Landen hebben het verdrag aangenomen en deze trad in werking op 22 januari 2021. Dat betekent dat atoomwapens illegaal zijn onder het internationaal recht.

Inmiddels hebben 85 landen het verdrag geratificeerd. Nederland bleef achter. Op initiatief van GroenLinks zal de gemeente Beverwijk de Nederlandse regering oproepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen.

De Raad verzoekt met deze motie het college om namens de gemeente Beverwijk het ICAN  (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. Daarbij zal de minister van Buitenlandse Zaken worden geïnformeerd dat de gemeente Beverwijk het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.