De Beverwijkse raad heeft donderdag 28 mei haar zorgen uitgesproken over de gang van zaken rond het wegsturen van topman Theo Henrar bij Tata Steel.

Aanleiding van deze stellingname was een motie van de fractie van GroenLinks die mede ingediend is door de fracties van de PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen.

Fractievoorzitter Kees Berghuis gaf het belang van de motie aan die het college verzoekt bij het ministerie in Den Haag aan te dringen op meer of versteviging van de Nederlandse inbreng in het staalbedrijf.

De raad van Beverwijk is geschokt door de maatregelen die Tata genomen heeft tegen topman Theo Henrar.
Daarnaast is de raad bezorgd en verontwaardigd door de al jaren voortgaande investering van 'IJmuidense winst' in het deel van de onderneming in het Verenigd Koninkrijk.

Al eerder is de IJmond het perspectief ontnomen van de ontwikkeling van een duurzamer productieproces van ruwijzer door de doorontwikkeling van Hisarna naar India te verplaatsen.
Investeringen om de druk op milieu en gezondheid in de IJmond te ontlasten worden op de lange baan geschoven of komen er gewoon niet.
Zo blijven ook noodzakelijke investeringen om de kooksfabriek en de hoogovens te moderniseren voorlopig uit.
En deze investeringen zijn mede en juist noodzakelijk om het leefmilieu in de IJmond, dat de de afgelopen jaren behoorlijk te lijden heeft gehad door toedoen van het bedrijf, te ontlasten.

Daarnaast ontstaat de indruk dat het bedrijf wordt ontdaan van kennis en perspectief wat een bedreiging is voor werknemers en omwonenden én nadelige invloed heeft op de regionale en landelijke economie.
De raad heeft er geen vertrouwen in dat dit onder India's eigenaarschap ten positieve zal veranderen.

Wethouder Ferraro gaf aan de motie te omarmen waarna de motie met ruime meerderheid van stemmen is aangenomen.