In de raadsvergadering van 6 november is de motie reclamedrukwerk van GroenLinks onvoldoende gesteund door de raad.
De stemming was 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
In de raadsvergadering van 28 november was er een herstemming.
Ook in deze raadsvergadering was er geen meerderheid voor deze motie.

De motie vraagt het college om een onderzoek te starten naar de effecten van de invoering van een ja-ja sticker in Beverwijk.
Met de ja-ja sticker geven bewoners aan dat zij reclamedrukwerk willen ontvangen.
Alle adressen waar geen sticker aanwezig is krijgen op dit moment reclamefolders bezorgt terwijl daar niet om wordt gevraagd.
Vele reclamfolders worden ongelezen weggegooid.
De PvdA en D66 dienden de motie mede in. De hr. Bal van de fractie Samen steunde deze motie van GroenLinks.
 

Huidige systeem in Beverwijk omdraaien
In Beverwijk proberen we ook steeds minder afval te produceren. En ons huishoudelijk afval zo duurzaam mogelijk te verwerken. Het is daarom jammer dat er zo vaak pakketten ongewenst reclamedrukwerk in de brievenbussen belanden. Daar willen we graag iets aan doen.
We stellen daarom voor het huidige systeem om te draaien: alleen met een JA JA sticker op de brievenbus mag er ongeadresseerde reclame worden bezorgd.

Dit systeem (in marketing termen Opt-In systeem) zou er zo uit zien:

  • Géén sticker of  NEE JA sticker: Geen ongeadresseerde reclame, wel huis-aan-huis bladen
  • JA JA sticker: Reclamedrukwerk en huis aan huis bladen
  • NEE NEE sticker: Geen reclame, geen huis aan huis bladen

 

VNG
De leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 27 juni 2018 stemden in grote meerderheid in met een motie van Zaanstad [1]om het voortouw te nemen om te komen tot een eenduidige gemeentelijke aanpak voor de invoering van een ja-ja sticker in gemeenten die dat willen. De staatssecretaris van IenW zou dit moeten steunen, vinden de gemeenten.
Eerder dit jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ‘invoeringspakket’ voor gemeenten samengesteld. Dit pakket is gebaseerd op de Amsterdamse ervaringen.

Massale invoering van de ja-ja sticker, waarmee je aangeeft dat je alle reclamefolders wilt ontvangen, kan leiden tot een substantiële papierbesparing. Waar geen sticker op de brievenbus zit, is het dan niet langer toegestaan ongeadresseerde post te bezorgen.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 35 procent van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja-ja sticker zou gaan plakken. De sticker is dus een eenvoudige maatregel om papierafval te voorkomen. In Amsterdam, waar de sticker al is ingevoerd, steunt 84 procent van de inwoners dit beleid volgens onderzoek van “Onderzoek, Informatie en Statistiek” (OIS)

Hoger beroep
Amsterdam mag de ja/ja-sticker invoeren, waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze nog reclamedrukwerk willen ontvangen, zo oordeelde de rechtbank in een hoger beroep op 24 september 2019[2].

In Amsterdam ging per 1 januari 2018 een ander systeem voor reclamedrukwerk in. Voorheen moesten huishoudens aangeven dat ze géén ongeadresseerd reclamedrukwerk wilden ontvangen, maar sindsdien is dat andersom en ontvangen ze alleen nog folders als ze hebben aangegeven dat wél te willen. Met een ja/ja-sticker dus.

De rechtbank heeft in een hoger beroep, aangespannen door de folderbranche, bepaald dat de gemeente dit systeem mag hanteren. Dat betekent dus: geen sticker op de brievenbus, dan ook geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer.

Uit onderzoek van het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS blijkt dat op 19 procent van de brievenbussen een ja/ja-sticker is geplakt, terwijl voor de invoering van het nieuwe systeem bij 49 procent van de brievenbussen reclamefolders werden bezorgd.

MKB
De ondernemersorganisatie wil snel met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek over een oplossing.
De reclamefolder is een marketinginstrument voor winkelbedrijven. Een landelijk model waarmee niet alleen gemeenten, maar ook ondernemers uit de voeten kunnen, is urgent.
 

Wat zouden we kunnen verstaan onder reclamefolders?:

  • Reclamefolders en/of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van uw adres (of postbus) en woonplaats.
  • Reclamefolders die gericht zijn aan `de bewoners van`, al dan niet met een specifiek adres, worden als ongeadresseerd beschouwd en mogen dus niet in uw brievenbus worden gedaan (tenzij u een Ja-sticker hebt).
  • Folders van vrijwilligersorganisaties en niet commerciële organisaties zijn geen reclamefolders. Als de folder geen aanprijzend karakter heeft, is er geen sprake van reclame. Bijvoorbeeld bij het verspreiden van feitelijke informatie, of folders van politieke partijen. We spreken dan van ”voorlichting”. Die folders mogen wel in uw brievenbus.

 

[1] preadvies motie over de JA/JA-sticker

[2] Uitspraak van het Amsterdams gerechtshof

“ De ja-ja-sticker die in Haarlem in januari 2020 is ingevoerd, is een succes. Uit een evaluatie van de gemeente blijkt dat nog maar 17 procent van de Haarlemse huishoudens sinds de invoering van de sticker ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt. Dat scheelt 596 ton aan papierafval op jaarbasis. ”