Onderhoud Noorderkade zeehaven De Pijp

Donderdag 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over opknappen van de Noorderkade in zeehaven De Pijp. De fractie van GroenLinks heeft voorgestemd.

Gemeenteraadslid Pieter van Popta heeft aangeven dat investeringen in de infrastructuur van groot maatschappelijk en economisch belang zijn. Dat geldt zeker ook voor de haven van Beverwijk. De overheid is enige die dat soort investeringen kan doen. Maar als je investeringen doet moet je er ook zuinig op zijn.
De discussie over dit onderwerp in een eerdere commissievergadering ging vooral het onderwerp gebruiksovereenkomst. De gemeente investeert in de haven, maar ondernemers gebruiken de haven. Het is dan gebruikelijk om de spelregels vast te leggen in een gebruiksovereenkomst. In Beverwijk is dat nooit gedaan.

Al in 2016 heeft de fractie van GroenLinks aangedrongen op een gebruiksovereenkomst. En die is toen ook toegezegd. Nu bleek dat er in 2018 nog steeds sprake is van een situatie waarbij ondernemers de havenfaciliteiten kunnen gebruiken zonder dat de gemeente iets geregeld heeft.
Raadslid Pieter van Popta heeft daarom nogmaals aangedrongen op een gebruiksovereenkomst. Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de wethouder toegezegd om op korte termijn een gebruiksovereenkomst te gaan afsluiten, op termijn mogelijk gevolgd door een verordening.

De fractie van GroenLinks was tevreden met deze toezegging en heeft daarom ingestemd met het voorstel.