In verkiezingstijd wordt er extra aandacht geschonken aan campagne voeren.
De samenwerkende besturen van GL Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben besloten het ‘rustige’ jaar 2020 te gebruiken om ons zichtbaar te maken, maar vooral ook in gesprek te komen en te blijven met onze stads- en dorpsgenoten.

Een van de vormen van campagnevoeren is "huis aan huizen" (ook wel "canvassen" genoemd) rond thema’s die in een bepaalde wijk van een van de drie gemeentes spelen.
We hebben deze manier van campagnevoeren ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Provinciale en de Europese verkiezingen in 2019 uitgevoerd.

In 2021 zijn er Tweede-Kamerverkiezingen en in 2022 gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt ons weer verwachten!