Raadscommissie 14-6-2018

In de raadscommissie van 14 juni werden slechts twee onderwerpen besproken.
Het raadsvoorstel betreffende de uitwerking van de Quick scan van het landgoed Adrichem en het IJmond raadsvoorstel "Snelfietsroute IJmond".

Voor GroenLinks sprak raadslid Kees Vroonhof over het landgoed Adrichem. Over de snelfietsroute had ons steunfractielid Ron Hopman het woord.
GroenLinks wethouder Haydar Erol verdedigde met verve de quickscan: "Niet alleen investeren in sport maar tevens in een recreatief park"!

 

De insprekers Hr. Hergarden van BHC Overbos en de Hr. Kurpershoek van stadspark Overbos waren blij met deze quickscan al bleven er nog vele vragen over het toekomstige definitieve ontwerp en de uitvoering voor dit landgoed Adrichem. De derde inspreker, de  Hr. Tromp uitbater van het gebouw Podium 104, was volgens zijn gevoel te weinig betrokken bij dit plan en wilde graag in gesprek.
De wethouder heeft, zoals in de afgelopen jaren, zijn deur altijd open gehad en zal altijd met alle belanghebbende in gesprek willen blijven tijdens de volgende fasen van dit project.
Tijdens het gehele project blijft er altijd overleg met alle belanghebbenden en zal de raad per fase besluiten kunnen nemen.

De coalitie en enkele fracties van de oppostitie waren blij met deze quick scan al blijven er financieel nog vele vragen.
Bij het definitieve ontwerp zal er per fase een taakstellend krediet worden gevraagd.
Zoals de quickscan ons voorrekent is een bedrag nodig van bijna 4 miljoen euro voor het gehele project. Hierbij zijn nog niet de eventuele subsidies en andere budgetten betrokken.

Enkele fracties van de oppositie hadden twijfels over deze investering. Een duur maar wel noodzakelijk 4e hockeyveld.
Ook de oppositie zag echter dat het niet meer ging over slechts wat sportvelden maar over een groot park voor sportieve en recreatieve gebruikers.

.

Het tweede onderwerp van de commissie vergadering was de, reeds door Velsen en Heemkerk omarmde, "snelfietsroute". 
Juist met de komst van steeds snellere fietsen en om meer mensen een alternatief te bieden had wethouder Brigitte van den Berg een overtuigend verhaal.

Ons GroenLinks steunfractielid Ron Hopman wees op het grote aantal fietsers die nu moeizaam door de stad een weg moeten zoeken om van Beverwijk naar Heemskerk en Uitgeest te gaan.
Dit moet en kan beter en sneller. Minder verkeerslichten, bredere fietspaden en minder gevaarlijke kruispunten voor forenzen, scholieren en recreatieve fietsers.
Samenhang, directe routes, veiligheid, comfort, aantrekkelijke en sociaal veilige routes zijn de belangrijkste criteria voor zowel een westelijke als een toekomstige oostelijke route.