Rally met Jesse

Jesse Klaver was afgelopen zaterdag 18 mei, in het kader van de Europese verkiezingen, in Haarlem en in Alkmaar.

Hij sprak diegenen toe die daarna huis-aan-huis campagne zouden gaan voeren.
In zowel Haarlem als Alkmaar waren mensen uit onze IJmond-afdelingen aanwezig.

 

Jesse, net vader geworden, hield een vlammend betoog. Hij sprak over de toekomst van Europa, dus ook over de toekomst voor zijn kind. Hij sprak over een links en groen Europa dat enerzijds dus sociaal is en anderzijds milieu hoog in het vaandel heeft.

Rechtse partijen gaan voor grote bedrijven en het economisme (zie hierbij ook zijn lezing van 19 mei).
Hij vertelde ook over zijn bezoek aan Tata om er te spreken over de CO2 belasting.
Hij sprak met werknemers van wie sommige families er al generaties lang werken.
Ik houd toch wel mijn baan ?

Zijn stelling is: CO2 belasting heffen voor bedrijven moet, want dat leidt tot bewustwording en concrete stappen. Maar ook over het grote belang voor het behoud van werkgelegenheid.
Ook moet er een heffing komen, in Europa, op importgoederen die met zware vervuiling zijn gemaakt.                                                          

Hij wees op de grote invloed van China in de wereld. Een nieuwe zijderoute. Een proces van 50 jaar waarbij nu al grote delen van Afrika en Latijns Amerika economisch in bezit zijn van China.
Daar ligt ook het verzet van GroenLinks tegen de firma Huawei dat te zeer gelieerd is aan de Chinese overheid.                                                          

Tot slot wees Jesse op grote resultaten van onze Europese GL vertegenwoordigers zoals Bas Eickhout (energievraagstukken; milieu; landbouw) en Judith Sargentini (migratie, kwestie Hongarije).
Wij hebben er goede mensen zitten. Dus motiveer mensen te gaan stemmen en vooral op Groen Links.

Op zondag 19 mei was het een verjaardagsfeest voor GroenLinks. GroenLinks werd 30 jaar! Jesse Klaver hield een lezing over de toekomst van groene en linkse politiek. Hoe zien de komende 30 jaar eruit? Hoe maken we onze beloftes waar? 
Zie de link naar zijn lezing.