Aanvankelijk was het de bedoeling van het college een andere oplossing dan de "knip" te vinden voor het gevaarlijke wegdeel Alkmaarseweg/Rijksstraatweg.

In opdracht van het het college heeft het verkeersbureau Goudappel Coffeng de situatie onderzocht in samenwerking met het Platform RSW/AMW. Dit platform (aanwonenden en omwonenden) had als voorbereiding vorig jaar iedereen in de buurt benaderd om te participeren.

De uitgangspunten bij het onderzoek:

  • Veilige oversteek voor voetgangers;
  • Meer veiligheid voor fietsers;
  • Verlagen van het aantal auto’s naar ca. 3.000 – 4.000 motorvoertuig bewegingen per etmaal;
  • Verlagen van de snelheid van het autoverkeer naar ca. 30 kilometer per uur;
  • Goede bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten,.

Het resultaat was dat de "Knip" de beste resultaten opleverde.

Vlak voor de commissievergadering is er ook gereageerd door het Platform Gedupeerden Afsluiting.
Dit platform was bang dat er aan hun belangen niet werd gedacht.
Het gaat bij de uitgangspunten natuurlijk om de veiligheid van alle bewoners. Ook om de bewoners in de achterliggende wijken.

GL heeft duidelijk gemaakt dat men bij een Knip niet moet afwachten wat er gaat gebeuren zoals werd voorgesteld maar er moet direct voorkomen worden dat in de achterliggende wijken het sluipverkeer toeneemt. Gewenning naar een nieuwe situatie sluipverkeer moet onmiddellijk in de kiem worden gesmoord. GL doet daarom een beroep op het college om dit aan te pakken en niet af te wachten hoe dit zich zal ontwikkelen.
Tevens moet er worden gekeken naar het bestemmingsverkeer. Bij een doodlopende weg moet het bestemmingsverkeer mogelijk blijven.