De GroenLinks en PvdA-fracties gaan nauw met elkaar samenwerken! Zoals in onze vorige ledenvergadering is aangekondigd, volgen onze fracties hiermee de landelijke en Provinciale tendens, in de overtuiging elkaar te kunnen versterken. Het is uniek in de Beverwijkse politiek dat twee partijen op deze wijze de handen ineen slaan en wij menen dat we door deze samenwerking de belangen van de Beverwijkse inwoners nog beter kunnen behartigen.

Hartelijke groet,

Tekla Hulscher, fractievoorzitter GroenLinks