In de raadsvergadering van 27 juni werd het strandbeleid behandeld.
In een motie van een jaar geleden werd gevraagd om de nota "familiestrand met een vleugje cultuur" nader uit te werken.
Als uitwerking van deze motie is er in de nota "strandbeleid 2019-2023" een visie op het strandbeleid te vinden.

Er ontbraken echter nog enkele beleidsuitgangspunten.
Er werden twee amendementen ingediend om de nota aan te vullen.

Het amendement (GroenLinks en D66) "Strandbeleid" vraagt,

  • om de huur (pacht) overeenkomsten met de exploitanten aan te vullen met huurovereenkomsten van eenzelfde duur als van de huurders van familiehuisjes.
  • om het aantal hotelhuisjes t.o.v. het aantal familiehuisjes te regelen.

Dit amendement werd, met uitzondering van de VVD, raadsbreed ondersteund

Het andere amendement (GroenLinks) "Reddingsbrigade" vraagt om de tekst aan te vullen met beleidsuitspraken over de reddingsbrigade.
Dit amendement werd raadsbreed ondersteund.