Vanavond sprak ik in de Beverwijkse raad onderstaande tekst uit die in ieder geval voorlopig het einde van mijn raadslidmaatschap aankondigt.
Het valt me zwaar.

Geachte voorzitter, geacht college, geachte raad en geachte inwoners van Beverwijk. Geachte kiezers ook en met name zij die mij de persoonlijke voorkeur hebben gegeven in maart 2018, 2014 en 2010.
Ik heb voor u, voor mijn fractie en ook voor mijzelf geen makkelijke mededeling. Ik heb besloten mijn raadslidmaatschap te beëindigen.

Het raadslidmaatschap vraagt veel. En voor een fractievoorzitter in een coalitie is die vraag nog wat forser.
Naast reguliere raadsbijeenkomsten zijn er dan ook het presidium en de coalitieoverleggen.
Het kan zijn dat vier of vijf avonden van de week bezet zijn.
Dat gaat dan ten koste van de momenten die nodig zijn om te ontspannen of juist in te spannen en te sporten om het hoofd leeg te maken.
Bij mij heeft dat er toe geleid dat al die dingen die ik in regelmaat graag doe te veel uit beeld zijn geraakt. Ik voel dat ook aan lichaam en geest.
Er is geen gezonde balans in overgebleven.

Daarbij komt dat toen ik begon als raadslid er op vrijdag een papieren enveloppe met stukken in de brievenbus lag en dat was dan zo ongeveer de communicatie van die week. Nu wordt er de hele dag gecommuniceerd via allerlei media en is het verwerken van de mailbox dagelijks programma. Dat heb ik naast een voltijdbaan een hele tijd vol kunnen houden. Maar het stoort in al mijn bezigheden en die leiden daar dan ook onder. Overdag moet ik me goed kunnen concentreren op mijn werk en met zoveel communicatie dat alsmaar binnenkomt en om aandacht vraagt voelt dat niet meer goed. In de thuis situatie is dat niet anders. Die moet eigenlijk altijd wijken. Te vaak ben ik er thuis wel en niet tegelijk.

Het afgelopen jaar ben ik steeds meer op gaan zien tegen de drukke perioden. Door een gebrek aan energie en daardoor effectieve inzet liep ik te vaak achter de feiten aan. Ik heb daar wel wat tegen proberen te doen en heb het tijd gegeven maar het werd niet beter. Toen ik onlangs terug kwam van een korte vakantie was de week erna mijn agenda ramvol. Ik heb toen het idee toegelaten dat 10 jaar raadslidmaatschap wel mooi en mooi genoeg is.

Morgen bericht ik de voorzitter van de raad en verzoek hem voor mij een opvolgende kandidaat te zoeken en te benoemen.
Tot die tijd blijf ik aan als raadslid en neemt Tekla Hulscher mijn taken als fractievoorzitter over. Ik ga er vanuit dat in september een benoeming plaats kan vinden en ik deze raadsperiode voor mij afsluit.

 

De komende tijd werk ik aan een gezonde balans tussen werk en privé. Ga ik weer koken voor mijn Barbera, fietsen met de fietsmakkers, schaatsen met de schaatsmatties en mogelijk weer wekelijks tafeltennissen. Wanneer dat structureel op orde is bekijk ik weer of er ruimte en energie is voor een doorstart in de politieke arena in welke vorm dan ook.

Ik bedank iedereen die op één of andere manier actief is in het stadhuis of in de stad voor je inzet en de samenwerking van de afgelopen tien jaar. In het bijzonder dank ik mijn fractiegenoten die nu op zoek moeten naar een nieuwe fractiegenoot en nieuwe fractieleider.
Uiteraard dank ik ook alle Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs die mij hun vertrouwen hebben gegeven. Een ander neemt dat nu van mij over.

 

Tekst fractie

Met pijn in het hart, moeten wij afscheid nemen van onze Kees.

Na een valse start, nodig voor het overwinnen van een zeldzame potentieel dodelijke ziekte, heeft Kees zich razend snel ontwikkeld tot een drijvende kracht zowel binnen onze fractie, de raad en als fundament van 3 coalities. Dit vanuit een grote inhoudelijk drive om een actieve rol te spelen bij de opgave om Beverwijk op duurzame wijze leefbaar, groen en socialer te maken.

Hij was daarbij een inspirator, aanjager en fundament binnen onze fractie. Maar heeft ook zijn steentje bijgedragen aan de raad. Zo was hij betrokken bij drie coalitieonderhandelingen en werkte hij actief aan een stabiel bestuur. Ook was hij initiatief nemer tot twee, voor Beverwijk unieke, initiatieven: De onderzoek Commissie Aagtenbelt en de Raad enquête Leningenportefeuille.
Zijn ambitie om zaken te regelen uitte zich ook in de vele moties en amendementen die hij initieerde met als doel e.e.a. , voor hem, goede richting uit te sturen. Hierbij was hij altijd recht door zee, zonder verborgen agenda en zeer duidelijk over wat en hoe hij het wilde.

Ook had hij een groot draagvlak bij onze inwoners. Gezien, bijvoorbeeld, de vele voorkeurstemmen die hij kreeg. waarmee hij als persoon steeds bijna 1,5 zetel verdiende. En de vele mensen die hem spontaan benaderden als hen iets hoog zit.

De fractie van GroenLinks ervaart het vertrek van Kees dan ook als een groot verlies. Ook een teken dat het combineren van een volledige baan, fractievoorzitterschap en een privé leven slecht te combineren is. Voor ons staat gezondheid op 1, niet alleen voor onze inwoners maar ook voor onze collega’s. Wij kunnen daarom, met pijn in ons hart, het besluit van Kees om te kiezen voor zijn gezondheid en gezin, alleen maar respecteren.

Kees, helemaal loslaten doen wij jou nooit. Onze deur blijft op een grote kier en we zijn dankbaar voor alle energie, kennis, daadkracht en netwerken die jij in GroenLinks en in onze gemeenteraad hebt gestopt. Wij roemen jouw volhardendheid, het botsen en omarmen, en als raad zullen wij vooral jouw gevatte grappen missen en ook, en misschien wel juist, de ietwat foute grappen. Dankjewel voor de afgelopen tien jaar. Blijf gezond, heel en ga alle leuke dingen doen waar wij als raadsleden voorlopig niet aan toe komen.
We hebben grote schoenen te vullen. Dankjewel Kees.

 

Tekst bestuur

Het bestuur van Groen Links Beverwijk is overvallen door het besluit van Kees Berghuis om te stoppen als raadslid. Het heeft met name het afgelopen werkjaar wel gemerkt, dat de inzet voor het politieke werk van hem veel inspanning vergde.
Het bestuur respecteert volledig zijn besluit: gezondheid (mentaal, fysieke en sociaal) gaat voor alles.

Het bestuur betreurt zijn besluit wel, maar het blijft vol vertrouwen de plaats en betekenis van Groen Links Beverwijk zien. Het vertrek van een belangrijk lid van de fractie, een van de boegbeelden beeld van onze afdeling en het vertrek van een innemend persoon als Kees is, leidt tot het resetten van de fractie. In dat proces doen zich ook weer kansen voor.
Het bestuur sluit zich volledig aan bij wat de fractie over hem als dank naar aanleiding van zijn vertrek heeft kenbaar gemaakt in het voorliggende bericht.

Ron Hopman, voorzitter Groen Links Beverwijk