Winnaars Groene Lintjes en het Rode Lintje in 2019
Winnaars Groene Lintjes en het Rode Lintje in 2019

Uitreiking Groene Lintjes en het eerste Rode Lintje 2019

Op zaterdag 25 mei hebben GroenLinks Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor de twaalfde maal de groene lintjes uitgereikt. Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzame en groene IJmond.

Naast de bekende Groene Lintjes werd ook het allereerste Rode Lintje uitgereikt.
Het Rode Lintje is een beloning, aanmoediging en compliment voor mensen die zich bijzonder inzetten voor de gemeenschap.

De uitreiking vond plaats bij Goed voor Elkaar in Heemskerk. Voor de uitreiking kwam ons Tweede Kamerlid Suzanne Kröger naar Heemskerk.
Zij heeft de onderscheidingen uitgereikt en onderbouwd met een toelichting.

 

De winnaars van Het Groene Lintje 2019:

1. Stofmelder.nl

Stofmelder.nl is een burgerinitiatief opgericht door Jan van Kampen, Sanne Walvisch en Jacqueline Makbouli. Het idee voor het meldpunt is ontstaan door alle ophef rond de ‘grafietregens’ die Wijk aan Zee en de regio teisterden in de zomer en het najaar van 2018.  Stofmelder.nl is op 11 december 2018 online gegaan. In de nabije toekomst zullen zij ook een fijnmazig netwerk van fijnstofmeters gaan plaatsen om automatisch data te verzamelen.

Meer Lezen
 

 

2. ITT-team Young Solar Challenge (Ichtus Lyceum – Driehuis)

Namens het team waren Mara Rosendahl (docent) en Jenna Zaagsma aanwezig.
Het ITT-Team is een groep excellente leerlingen die als Ichthus Top Talent project (een excellentieprogramma van het Ichthus Lyceum te Driehuis) ervoor hebben gekozen om zelf een zonneboot te bouwen en met deze boot mee te doen aan het open Nederlands kampioenschap solarboatracen voor scholieren.

Meer Lezen
 

 

3. GroenSpoor Heemskerk

Sinds januari 2019 is de werkgroep GroenSpoor:  Dorien Kotterman en Karen Jonkers (De Groene Reiger), Gaatze de Vries (wethouder) en Martin Jansen (beleidsmedewerker) in Heemskerk actief. Deze werkgroep heeft als doel om samen met inwoners van Heemskerk letterlijk groensporen (een groen fysiek en sociaal netwerk) binnen de gemeente te realiseren. De werkgroep heeft geen vaste leden, maar is wisselend van samenstelling, afhankelijk van het te uit te voeren project.
Bijvoorbeeld op 16 april ging de werkgroep samen met wethouder Gaatze de Vries en andere belangstellenden op de fiets op GroenSafari langs plekken in Heemskerk waar het groener kan. De safari ging langs groene kansen of sporen.

Meer lezen

 

Winnaar van het Rode Lintje

Gelukkig zijn er nog steeds mensen die in het klein hele grote dingen doen. Doen wat nodig is om deze wereld een stuk mooier te maken.
Esther Duineveld is zo een persoon.
Esther was positief verrast met het Rode Lintje. Ze wist namelijk van niets.
Bij een situatie of probleem denk Esther niet in moeilijkheden, maar in manieren om het draaglijker te maken. Ook denkt zij aan de bewustwording, zoals laatst de benefietavond waar Heemskerkers die nieuwe bewoners in Heemskerk uit Syrië leerden kennen.

Meer Lezen

 

De GroenLinks-afdelingen Heemskerk, Velsen en Beverwijk willen met de uitreiking van de Groene Lintjes en het rode lintje de onderwerpen sociaal, duurzaamheid, groen, natuur en milieu op een positieve manier in het nieuws brengen. Het blijft nodig om mensen bewust te maken om zuinig met ons klimaat en met elkaar om te gaan.
Wij hopen dat Suzanne Kröger ook volgens jaar weer de lintjes zal uitreiken.