Veilig verkeer rond scholen

In de raadscommissievergadering van 28 mei is het Raadsvoorstel Veilig verkeer rond scholen een hamerstuk geworden.
Het ging hierbij om het voorstel om gemiddeld per basisschool 20.000 euro uit te trekken voor projecten voor gedragsbeïnvloeding van ouders en kinderen en voor fysieke maatregelen.
In een zogeheten gereedschapskist, als plan aanpak bij het Raadvoorstel toegevoegd, staan diverse keuzemogelijkheden.
Er is een intentieverklaring tussen gemeente als subsidient en elk van de 12 scholen in Beverwijk opgesteld en door vele scholen al ondertekend.

 

Het gaat om een combinatie van én gedragsbeïnvloeding (denk aan parkerende ouders met hun auto om hun kind af te zetten bij school) én om maatregelen van zichtbare aard om de veiligheid te verbeteren (b.v. schoolzone-palen; ze zijn recent in Heemskerk geplaatst) én om handhaving.
Op verzoek van GL gaf de wethouder (van den Berg) aan erop toe te zien dat elke school die een aanvraag indient uit beide onderdelen van de gereedschapskist ideeën put.

GL had vragen over het bedrag van € 20.000 per school. Dat is voldoende omdat wanneer een school schoolzonepalen plaatst en dat samen met andere scholen doet, voor een beter effect, dat dit per school €13.000 euro kost. Maar omdat er voor fysieke ingrepen 50% subsidies te verkrijgen zijn, bij onder andere de provincie, kosten deze voor de gemeente slechts € 6.500.
Het idee van GL om uit het budget ook geld voor signalerende handhaving te halen haalde het niet omdat de reguliere handhavingscontrole (door de eigen schoolmedewerkers, verkeerscommissieouders of politie) voldoende moet zijn.