GroenLinks tekent voor de paragraven Veiligheid en Wonen in het raadsakkoord. Beverwijk heeft groot stedelijke uitdagingen wat betreft veiligheid. Dit vraagt om actie. De keuze voor primaire inzet op preventie en niet alleen repressie is daarbij de enige juiste weg. De aanpak van de jeugdbende in de Pilotenbuurt laat dat ook zien.
Onze inwoners hebben urgent behoefte aan betaalbare woningen voor alle leeftijden en gezinssamenstellingen. Voor doorstromers, en starters. Dit in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Dit laatste is geborgd door de in de vorige raadperiode, onder leiding van de GroenLinks wethouders.