Voorjaarsnota 2018 in de raadscommissie

In de raadscommissievergadering van 20 juni werden het financiele jaaroverzicht 2017 en de voorjaarsnota 2018 besproken.

Vorig jaar was er ruimte om ambities kenbaar te maken bij de voorjaarsnota.
In de huidige situatie moet het collegeprogramma nog verschijnen. Dit is daarom nog niet het moment om nieuwe ambities te gaan voorstellen".
Aldus Pieter van Popta (GroenLinks).

De reacties op de voorjaarsnota liepen uiteen van gematigd positief, afwachtend en kritisch.

 

Er gaat voor Beverwijk het een en ander veranderen, zo stelde de PvdA. ‘’Het ziet het er niet zo positief uit op termijn, zei Dorenbos (PvdA). ‘’Er is straks een miljoen euro minder beschikbaar voor de gemeente, geld dat we ontvangen vanuit het Rijk’’.
Dit in tegenstelling tot Van Popta  die op de lange termijn het wat ‘’zonniger in ziet.’’
We ontvangen minder dan de eerdere voorspellingen, maar het is nog altijd ruim positief.
Ten aanzien van een ander punt, de veiligheid, gaf hij aan dat ‘’de raad meer geld heeft vrijgemaakt voor veiligheid. Maar hoe dat precies wordt ingevuld, dat blijkt voor ons nog niet?’’

De financiele stukken en de voorjaarsnota zullen in de raadsvergadering van 5 juli besproken worden.