Onze raadsleden Tekla Hulscher en Nur Tayfur hebben donderdag 24 november de 'Silja Europa' bezocht. Zij kregen daar een rondleiding van Hanneke Niele en spraken met enkele Pakistaanse dames. De dames waren tevreden over hun eigen hut, ook al was de hut klein en kunnen de raampjes niet open. Mannen wonen op een ander dek dan de vrouwen. Mannen mogen niet op het vrouwendek komen en andersom. Het ontvangt is Nederland ervaren de Pakistaanse dames als hartelijk. Nederlanders lachen naar hen. Geld ervaren zij wel als een probleem. Zij krijgen 12 euro per week. Er staan wasautomaten op het schip. Er is een speelruimte en een stilteruimte en een enkele keer gaat het theater openen. Er is een ruimte waar tweedehands kleding wordt gesorteerd en de dames laten weten dat er vooral behoefte is aan sportschoenen. Ook is er een arts op het schip aanwezig. Vluchtelingen in Nederland mogen op dit moment nog niet werken. Wel is er een samenwerking met Techport, zodat zij alvast een opleiding kunnen genieten. De kinderen gaan wel naar school. Mooi om te zien hoe de IJmondgemeenten op deze wijze een bijdrage leveren aan een groot landelijk probleem over het opvangen van vluchtelingen in ons land. De dames uit Pakkistan drukten er met klem hun waardering voor uit.