Groen Links heeft zich altijd positief opgesteld tegenover de plannen op het gebied van sociale activiteiten, o.a. het TOV-project (informatiebijeenkomsten voor statushouders) en het minimabeleid en Schuld Hulpverlening. 

Ik ben al heel lang lid van Groen Links. Naast mijn parttime baan, ben ik vrijwilligster als Maatje via de Stichting Welzijn Beverwijk en sinds 2006 bestuurslid bij de Stichting Participatie Anderstaligen.

Mijn hobby's zijn. lezen, musea bezoeken en koken.