Onvoldoende inkomen, financiële tegenslagen of schulden, bijvoorbeeld door de coronacrisis, kunnen leiden tot meer en grotere problemen. GroenLinks Beverwijk wil voorzieningen en eenvoudige regelingen die solidair zijn, én maatwerk mogelijk maken. Daarbij gaan wij uit van vertrouwen. Mensen dragen graag een steentje bij aan de samenleving en mensen willen elkaar helpen. GroenLinks Beverwijk wil dat iedereen, passend bij de eigen mogelijkheden, mee kan doen via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning en begeleiding. We geloven in eerlijk delen en klaarstaan voor elkaar, en daarom willen we zorgen voor verbindingen in de Beverwijkse samenleving, zodat mensen elkaar ontmoeten en er meer wederzijds respect kan groeien. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Zoals we tijdens de coronacrisis hebben gezien, is een goede gezondheid erg belangrijk.

GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren: