Als reactie op de beleidsarme begroting van het college hield fractievoorzitter Tekla Hulscher op de afgelopen raadsvergadering een betoog. Het betoog is terug te zien op: https://beverwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/920096/%2009-11-2022