Bijdrage raadsvergadering 26-11-2020

GroenLinks is behoorlijk geschrokken van het slechte onderhoud van de woningen met een gevaar voor de volksgezondheid en de slechte communicatie tussen de bewoners en de wooncorporatie.

Inmiddels heeft de gemeente door de vele klachten en vragen, de woningcorporatie erop aangesproken om passende maatregelen te nemen om de woonomstandigheden in de Indische Buurt te verbeteren.
Wat de oorzaak is van deze haperende en zelfs onmogelijke communicatie, is wat onduidelijk maar wat wel duidelijk is, is dat dit absoluut moet verbeteren.

GroenLinks gaat ervan uit dat de woningcorporatie alles in het werk zal stellen om het onderhoud van de woningen en de communicatie met de bewoners, zal verbeteren.
De woningcorporatie moet met de bewoners nog jaren samenwerken. Dat samenwerken is onmogelijk wanneer het vertrouwen er niet meer is. GL gaat er daarom vanuit dat de woningcorporatie het vertrouwen zal proberen terug te winnen en daarvoor initiatieven zal nemen.
 

GL is onder de indruk van de acties die zijn ondernomen door de buurtbewoners. In sneltreinvaart zijn er buurtcomités gevormd. Deze buurtcomités hebben elkaar gevonden waardoor zij een veel krachtiger signaal kunnen afgeven. Het gaat om hun buurt!
Het is ons opgevallen en het is mooi om te zien dat bewoners van de ene wijk bewoners van een andere wijk helpen en opkomen voor elkaars belangen.
Chapeau!

Indische buurt.
De door bewoners genoemde krotten kunnen nog opgeknapt of  “ontkrot” worden volgens de corporatie.
Het kan, na de technische onderzoeken, duidelijk worden dat renoveren nog mogelijk is of juist niet.
Voordat het zover is zal de corporatie het wonen in deze buurt moeten verbeteren. Onderhoud, onderhoud en nog eens onderhoud en wel in goed overleg met de inwoners, ook wanneer er op niet al te lange tijd renovatie of nieuwbouw zal plaatsvinden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de bewoners van de Indische buurt moeilijk is om een goed geïsoleerde en duurzame woning voor te stellen. Wij hebben deze week van Pré Wonen foto’s mogen ontvangen van de gerestaureerde Merwedestraat. Het is wellicht een goed idee om deze foto’s ook met de bewoners van de Indische buurt te delen.

De 12 hoog flat
GL, en met ons vele inwoners, vindt een flat van 12 hoog niet in deze buurt passen.
Zoals GL in de commissievergadering al heeft aangekondigd komt GL samen met andere partijen in dit geval met een motie. Een motie waarin wordt aangehaald dat er voor een 12 hoog flat geen draagvlak is en dat Pré Wonen in overleg met gemeente en bewoners moet zoeken naar een oplossing waar wel draagvlak voor is.

Een opdracht voor Pré Wonen om dit op een goede manier te ontwikkelen waarbij de bewoners van de Keunenpleinbuurt in dit proces betrokken moeten worden.

GL steunt de totale bouwopgave van 150 woningen in de Kuenenpleinbuurt.
 

Participatie
De woningcorporatie heeft in de “brief terugkoppeling communicatietraject” aangegeven wat er zoal is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren.
GL vindt dit onvoldoende.
Samen met D66 hebben we gezocht naar een vorm om met de woningcorporatie afspraken te maken over het communicatie- en participatie traject in de toekomst. 
Van alle stappen in het proces zal de projectontwikkelaar moeten aangeven hoe het overleg is gelopen zodat het controleerbaar wordt.
Het college zal na toekenning van de omgevingsvergunning middels een nota van inspraak en overleg de raad over het gehele proces informeren.

Renovatie
De woningen in de omgeving van de Soetemanstraat en Schuurmansstraat worden verkocht aan de huidige bewoners. Niet iedereen kan echter deze woningen kopen. Veel van de huidige bewoners willen gewoon blijven huren.
Hierbij geldt  hetzelfde als in de Indische buurt. Onderhoud, onderhoud en nog eens onderhoud en wel in goed overleg met de bewoners van deze panden.