Raadsvergadering 27 september

GroenLinkse bijdragen in de raadsvergadering.

 • Op donderdagavond 27 september is Ron Hopman beëdigd als steunfractielid in de raadsvergadering. Steunfractieleden krijgen voor al hun werk vanaf 1 oktober, zoals ook in andere gemeenten, een kleine vergoeding.
 • Co den Hartog heeft voorkomen dat het raadsvoorstel over een proef voor het opruimen van afval niet behandeld zou worden in deze raadsvergadering. Het raadsvoorstel is aangenomen.
 • Pieter van Popta heeft de reeds eerder beloofde gebruikersovereenkomst voor de havenkade weer op het programma gezet. De wethouder zal deze gebruikersovereenkomst ook in een verordening gaan opnemen.
 • Kees Berghuis heeft de participatie commissie en de commissie leden daarvan voorgedragen. GroenLinks heeft ook al eerder de raadscommissie leningenportefeuille en de commissie over de Aagtenbelt geïnitieerd. 
 • Mede op initiatief van GL werd een gewijzigde versie van het raadsvoorstel "openbare verlichting en -besluit" aangenomen.
 • Onderhoud Noorderkade zeehaven De Pijp
  Donderdag 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over opknappen van de Noorderkade in zeehaven De Pijp. De fractie van GroenLinks heeft voorgestemd.
  Meer lezen

 • Commissie inwoner participatie:
  Binnenkort gaat er een Tijdelijke Raadscommissie InwonersParticipatie (TRIP) aan de slag. Deze commissie zal laten onderzoeken op welke manieren er meer inwonerparticipatie kan plaatsvinden. Het doel is om zo de betrokkenheid onder inwoners te vergroten en te betrekken bij beleidsvorming. Meer lezen

 • Openbare verlichting:
  In de raadsvergadering van 27 september is het Raadsvoorstel Openbare Verlichting en het bijbehorende besluit als hamerstuk aanvaard. Beide zijn uitgebreid in de raadscommissie van 20 september besproken. Meer lezen