De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, waardoor starters en mensen met lagere inkomens nauwelijks aan een woning kunnen komen. Huurwoningen op de vrije markt zijn voor veel mensen onbetaalbaar en de enorme stijging van de huizenprijzen in onze gemeente zorgt ervoor dat veel starters kansloos zijn op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan woningen, waar vooral jongeren, studenten, starters, singles en ouderen de dupe van worden. Tegelijkertijd zijn er mensen die bovenmatig profiteren van speculatie met woningen.

Hier wil GroenLinks Beverwijk verandering in brengen door te zorgen voor voldoende duurzame en passende woonruimte. Dat doen wij door met slimme oplossingen de bestaande woonvoorraad beter te benutten en door nieuwe woningen te bouwen, met respect voor onze open ruimte en natuur. Daarnaast is nieuwbouw een belangrijk instrument waarmee we in de gemeente Beverwijk niet alleen de woningvoorraad, maar ook de verdeling van die voorraad kunnen beïnvloeden. Hierbij ziet GroenLinks een hoogbouwvisie als belangrijk instrument. Bij alle bouw- en ruimtelijke ontwikkelingsplannen maken water en groen van meet af aan onderdeel uit van de plannen. De gemeente heeft hierbij een coördinerende en bewakende rol.

GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren:

SAMEN MET INWONERS
Inwoners weten als geen ander wat de knelpunten en mogelijkheden zijn in hun eigen gemeente wat betreft woningbouw.