Hoewel de wensen die de gemiddelde Beverwijker voor de leefomgeving heeft redelijk hetzelfde zijn, is het zeker niet zo dat die voor iedereen altijd uitkomen. Ook in de gemeente Beverwijk zijn er zaken die het woongenot en het leefplezier van inwoners van de gemeente aantasten. GroenLinks Beverwijk wil de leefomgeving in de gemeente verder verbeteren door buurten geschikt te maken voor iedereen van 0 jaar tot 100+. Voldoende groen, speelruimte en voorzieningen zijn onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we bovendien rekening met klimaatverandering: hittegolven en stortbuien. GroenLinks Beverwijk wil schone lucht voor iedereen, veel fluitende vogels, egels en insecten, en prettige wijken waarin inwoners ruimte krijgen voor eigen initiatieven en zeggenschap hebben over hun eigen buurt. De auto is wat GroenLinks Beverwijk betreft te gast. De gemeente Beverwijk is in de eerste plaats een woonplaats, en geen parkeerplaats.

GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren:

WE MAKEN ONS HARD VOOR DIEREN
Ook dieren hebben recht op een leefbare, veilige leefomgeving. Dit geldt zowel voor huisdieren als voor landbouwdieren en dieren die vrij in de natuur leven.

WE BENUTTEN DE OMGEVINGSWET
De Omgevingswet zal waarschijnlijk in de komende raadsperiode in werking treden.