Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de mouwen steken. We zijn het verplicht aan onszelf én aan de toekomstige generaties.

Aan de ene kant zullen we actie moeten ondernemen om ons aan te passen aan de nu al voorkomende extremere hitte en neerslag (de klimaatadaptatie). Aan de andere kant zullen we het probleem ook écht bij de bron aan moeten pakken. Dat wil zeggen: minder broeikasgassen produceren. Dus energie besparen, CO2-uitstoot door het verkeer, industrie en bedrijven verminderen, meer duurzame energie opwekken en stoppen met het gebruik van aardgas. Om de klimaatdoelen te halen – en daarmee verdere opwarming van de aarde te voorkomen – moeten niet alleen internationaal en nationaal maar ook op lokaal niveau grote inspanningen worden verricht.

GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren: