Nieuws

Raadscommissie ingesteld ter bevordering van participatie

Binnenkort gaat er een Tijdelijke Raadscommissie InwonersParticipatie (TRIP) aan de slag. Deze commissie zal laten onderzoeken op welke manieren er meer inwonerparticipatie kan plaatsvinden. Het doel is om zo de betrokkenheid onder inwoners te vergroten en te betrekken bij beleidsvorming.

Lees verder

Raadsvergadering 27 september

GroenLinkse bijdragen in de raadsvergadering.

  • Op donderdagavond 27 september is Ron Hopman beëdigd als steunfractielid in de raadsvergadering. Steunfractieleden krijgen voor al hun werk vanaf 1 oktober, zoals ook in andere gemeenten, een kleine vergoeding.
  • Co den Hartog heeft voorkomen dat het raadsvoorstel over een proef voor het opruimen van afval niet behandeld zou worden in deze raadsvergadering. Het raadsvoorstel is aangenomen.
  • Pieter van Popta heeft de reeds eerder beloofde gebruikersovereenkomst voor de havenkade weer op het programma gezet. De wethouder zal deze gebruikersovereenkomst ook in een verordening gaan opnemen.
  • Kees Berghuis heeft de participatie commissie en de commissie leden daarvan voorgedragen. GroenLinks heeft ook al eerder de raadscommissie leningenportefeuille en de commissie over de Aagtenbelt geïnitieerd. 
  • Mede op initiatief van GL werd een gewijzigde versie van het raadsvoorstel "openbare verlichting en -besluit" aangenomen.
Lees verder

Vraagtekens rond Landschapsplan Golfbaanvariant A8-A9

Al in december 2017 was duidelijk dat een landschapsplan voor de Golfbaanvariant het internationale oordeel over de aantasting van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam niet zou wijzigen. Dat concludeert de fractie van GroenLinks Noord-Holland na bestudering van documenten die afgelopen maand na een Wob-verzoek zijn gepubliceerd. Dat roept grote vragen op over het landschapsplan dat Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment laat opstellen.

Lees verder

Groen licht voor verdere ontwikkeling landgoed Adrichem

In de raadsvergadering van 28 juni heeft de gemeenteraad besloten dat de ontwikkeling van Landgoed Adrichem door gaat. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de gemeenteraad nauw betrokken blijft.
Kees Vroonhof gaf aan dat GroenLinks enthousiast wordt van dit voorstel. “Niet alleen voor wat betreft het eindproduct maar ook het proces.” Sport, natuur en park komen samen in dit plan. “Maar dan moeten we vandaag wel de eerste stap zetten.”

Lees verder

Voorjaarsnota 2018 in de raadscommissie

In de raadscommissievergadering van 20 juni werden het financiele jaaroverzicht 2017 en de voorjaarsnota 2018 besproken.

Vorig jaar was er ruimte om ambities kenbaar te maken bij de voorjaarsnota.
In de huidige situatie moet het collegeprogramma nog verschijnen. Dit is daarom nog niet het moment om nieuwe ambities te gaan voorstellen".
Aldus Pieter van Popta (GroenLinks).

De reacties op de voorjaarsnota liepen uiteen van gematigd positief, afwachtend en kritisch.

 

Lees verder