Nieuws

Raad Beverwijk 31 mei: A8-A9 tracé via Golfbaanvariant onwenselijk

De raadsvergadering van mei stond vooral in het teken van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de A8A9 verbinding.

Als het aan de Provincie Noord-Holland ligt zal deze moeten lopen via de Golfbaanvariant.
Mede op initiatief van de GroenLinks fractie sprak de gemeenteraad hierover zijn ongenoegen uit.

 

Lees verder

GroenLinks teleurgesteld in besluit voorkeurstracé A8-A9

GroenLinks vindt de keuze nu voor de Golfbaan variant te vroeg en onvoldoende onderbouwd. 

Een keuze maakt je pas als alle informatie van alle varianten op tafel ligt.
Door de weigering om de inpassing van de Heemskerk variant serieus te onderzoeken wordt dit principe geschonden. 
De belangen van de bewoners van de Broekpolder (o.a. geluid, fijnstof) lijken onderschikt aan de belangen van het wegvervoer en de bewoners langs het huidige tracé.
Overlast wordt verplaatst in plaats van weggenomen.

Lees verder

Commissieleden GroenLinks

Tijdens de Raadsvergadering op 31 mei zijn de raadsleden van GroenLinks in verschillende commissie en overlegstructuren benoemd.

In de Agendacommissie: Tekla Hulscher.

In de Auditcommissie: Pieter van Popta

In de Werkgeverscommissie: Kees Berghuis als voorzitter

In de Commissie bezwaarschriften: Kees Vroonhof

In de commissie tot onderzoek geloofsbrieven: Kees Vroonhof

In de commissie Broekpolder: Pieter van Popta

In de Regiegroep IJmond: Kees Berghuis

 

Lees verder

Nieuwe wethouders en raadsleden

Dinsdagavond (15 mei 2018) heeft de nieuwe coalitie in de Beverwijkse raad haar coalitieakkoord gepresenteerd.
Tegelijkertijd zijn ook de wethouders benoemd. Door deze actie kwamen er drie raadszetels vacant welke direct ingevuld werden.

Lees verder

coalitieakkoord

Na een mooie verkiezingsoverwinning is het dan nu zo ver.
GroenLinks is ook de komende vier jaar mede verantwoordelijk in het besturen van de gemeente Beverwijk.

Samen met VVD, D66 en het CDA worden uitdagingen zoals energietransitie, het vergroenen van de stad en het woongeschikt maken van het havengebied opgepakt.

Lees verder