Nieuws

Coalitie na eerste jaar: stabiel en op koers

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
Het jaarverslag 2018 en de voorjaarsnota 2019 geven een tussenstand weer.
Het nieuwe college is nu bijna een jaar aan het werk.
GroenLinks ziet dat wij goed op weg zijn maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Lees verder

Strandbeleid

In de raadsvergadering van 27 juni werd het strandbeleid behandeld.
In een motie van een jaar geleden werd gevraagd om de nota "familiestrand met een vleugje cultuur" nader uit te werken.
Als uitwerking van deze motie is er in de nota "strandbeleid 2019-2023" een visie op het strandbeleid te vinden.

Er ontbraken echter nog enkele beleidsuitgangspunten.
Er werden twee amendementen ingediend om de nota aan te vullen.

Lees verder

Veilig verkeer rond scholen

In de raadscommissievergadering van 28 mei is het Raadsvoorstel Veilig verkeer rond scholen een hamerstuk geworden.
Het ging hierbij om het voorstel om gemiddeld per basisschool 20.000 euro uit te trekken voor projecten voor gedragsbeïnvloeding van ouders en kinderen en voor fysieke maatregelen.
In een zogeheten gereedschapskist, als plan aanpak bij het Raadvoorstel toegevoegd, staan diverse keuzemogelijkheden.
Er is een intentieverklaring tussen gemeente als subsidient en elk van de 12 scholen in Beverwijk opgesteld en door vele scholen al ondertekend.

 

Lees verder

Beverwijk zet eindelijk stappen naar scheiden van Plastic, Blik en Drinkpakken

GroenLinks streeft al jaren naar het gebruik van afval als basis voor het maken van waardevolle grondstoffen.
Goed scheiden is daarvoor noodzakelijk, bijvoorbeeld vervuild plastic maar ook vervuild GFT (groente, fruit, tuin) afval is niet bruikbaar en kan alleen worden verbrand.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het starten met het gescheiden inzamelen van Plastic, Blik en Drinkpakken.
Na de zomer krijgen alle 7000 laagbouw woningen een oranje container. Omdat daarmee de hoeveelheid restafval sterk verminderd wordt de ophaalfrequentie van de grijze container teruggebracht naar 1x per 4 weken.
 

Lees verder

Uitreiking Groene Lintjes en het eerste Rode Lintje 2019

Winnaars Groene Lintjes en het Rode Lintje in 2019

Op zaterdag 25 mei hebben GroenLinks Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor de twaalfde maal de groene lintjes uitgereikt. Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzame en groene IJmond.

Naast de bekende Groene Lintjes werd ook het allereerste Rode Lintje uitgereikt.
Het Rode Lintje is een beloning, aanmoediging en compliment voor mensen die zich bijzonder inzetten voor de gemeenschap.

De uitreiking vond plaats bij Goed voor Elkaar in Heemskerk. Voor de uitreiking kwam ons Tweede Kamerlid Suzanne Kröger naar Heemskerk.
Zij heeft de onderscheidingen uitgereikt en onderbouwd met een toelichting.

 

Lees verder

Europese verkiezingen

Spreek je uit: stem donderdag 23 mei voor de Europese verkiezingen

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Er staat veel op het spel: niet alleen kiezen we het Europees Parlement, ook bepalen we de koers van de Nederlandse politiek.

 

Lees verder